uspesno delovno okolje

Pozitivno delovno okolje je poglavitnega pomena za srečne in zadovoljne zaposlene. Čeprav se v vsakemu podjetju razlikujejo implementacije delovne etike ter mehanizmi dobrega počutja, pa ima večina od njih nekaj skupnih lastnosti, kot so odprti komunikacijski kanali, priložnosti za rast, ustvarjalno delo, pozitivni odnosi, jasen skupni namen in nagrade.

Za rast in uspešnost vsakega podjetja je nujno pozitivno delovno okolje, saj krepi vezi med zaposlenimi in vodstenim kadrom, doprinese k uspešnosti delovnega okolja ter enostavno blagodejno vpliva tako na zdravje kot psihično počutje slehernega posmeznika.
Spodaj vam podajamo 10 korakov do vzpostavitve pozitivnega delovnega okolja.

1. Vzpostavite močan etični kodeks

Udobje in varnost zaposlenih bi morali biti vaši prvi prioriteti, saj se bo počutje vaših zaposlenih iznatno povečalo pri delu v vašem podjetju, če boste imeli etično kulturo na delovnem mestu.
Zato je preudarno vzpostaviti politiko ničelne tolerance do vsega neetičnega, nezakonitega ali diskriminatornega vedenja na delovnem mestu.

2. Zajemite velik nabor različnih kandidatov

Osebje z različnimi ozadji omogoča, da se pri vašem odločanju razvijajo različne ideologije, izkušnje in stališča. Nedavna študija je pokazala, da raznolike ekipe sprejemajo boljše odločitve kot neraznolike ekipe, in to kar v 87 odstotkih. Torej se pri izbiri kandidatov osredotočajte na raznolikost, saj je uspešnost podjetja zagotovljena z raznovrstnimi profili in izkušnjami ter ozadji vaših kandidatov.

3. Optimizirajte strategije vključitve

Začnite vlagati v svoje zaposlene takoj, ko jih zaposlite. To zmanjša fluktuacijo zaposlenih. Kakovosten program za vključitev korenito izboljša zadrževanje zaposlenih.
Zapolnite urnik vašega novega zaposlenega za prva dva tedna z ustreznimi sestanki, usposabljanjem na delovnem mestu in ustrezno dokumentacijo. Vaš kadrovski oddelek naj se redno sestaja z novimi zaposlenimi, da zagotovite, da so zadovoljni s svojimi vlogami in da so izpolnjene njihove potrebe.

4. Vzpostavite jasne kanale komunikacije

Vsak zaposleni mora vedeti, komu poroča in kdo mu poroča. To ustvari jasno linijo komunikacije, ki ji lahko vaša ekipa sledi, ko se pojavijo različna vprašanja in dileme.

Zaposleni bi morali poznati tudi ustrezen način komuniciranja s svojimi vodji in kolegi. Na primer, če potrebujejo prispevek od sodelavca, naj pošljejo e-pošto namesto takojšnjega sporočila. In če morajo vodje posredovati pomembne informacije, naj načrtujejo sestanek, da lahko preučijo vse podrobnosti.

5. Spodbujajte aktivno poslušanje

Aktivno poslušanje zagotavlja uspešnost vaših novo definiranih komunikacijskih linij, saj lahko zmanjša nesporazume in zgradi bolj spoštljivo ter prijetno delovno okolje.

Naučite zaposlene, da sledijo tem korakom za vadbo aktivnega poslušanja:

  •  Obrnite se stran od motenj in govorniku posvetite vso svo