uspesno delovno okolje

Pozitivno delovno okolje je poglavitnega pomena za srečne in zadovoljne zaposlene. Čeprav se v vsakemu podjetju razlikujejo implementacije delovne etike ter mehanizmi dobrega počutja, pa ima večina od njih nekaj skupnih lastnosti, kot so odprti komunikacijski kanali, priložnosti za rast, ustvarjalno delo, pozitivni odnosi, jasen skupni namen in nagrade.

Za rast in uspešnost vsakega podjetja je nujno pozitivno delovno okolje, saj krepi vezi med zaposlenimi in vodstenim kadrom, doprinese k uspešnosti delovnega okolja ter enostavno blagodejno vpliva tako na zdravje kot psihično počutje slehernega posmeznika.
Spodaj vam podajamo 10 korakov do vzpostavitve pozitivnega delovnega okolja.

1. Vzpostavite močan etični kodeks

Udobje in varnost zaposlenih bi morali biti vaši prvi prioriteti, saj se bo počutje vaših zaposlenih iznatno povečalo pri delu v vašem podjetju, če boste imeli etično kulturo na delovnem mestu.
Zato je preudarno vzpostaviti politiko ničelne tolerance do vsega neetičnega, nezakonitega ali diskriminatornega vedenja na delovnem mestu.

2. Zajemite velik nabor različnih kandidatov

Osebje z različnimi ozadji omogoča, da se pri vašem odločanju razvijajo različne ideologije, izkušnje in stališča. Nedavna študija je pokazala, da raznolike ekipe sprejemajo boljše odločitve kot neraznolike ekipe, in to kar v 87 odstotkih. Torej se pri izbiri kandidatov osredotočajte na raznolikost, saj je uspešnost podjetja zagotovljena z raznovrstnimi profili in izkušnjami ter ozadji vaših kandidatov.

3. Optimizirajte strategije vključitve

Začnite vlagati v svoje zaposlene takoj, ko jih zaposlite. To zmanjša fluktuacijo zaposlenih. Kakovosten program za vključitev korenito izboljša zadrževanje zaposlenih.
Zapolnite urnik vašega novega zaposlenega za prva dva tedna z ustreznimi sestanki, usposabljanjem na delovnem mestu in ustrezno dokumentacijo. Vaš kadrovski oddelek naj se redno sestaja z novimi zaposlenimi, da zagotovite, da so zadovoljni s svojimi vlogami in da so izpolnjene njihove potrebe.

4. Vzpostavite jasne kanale komunikacije

Vsak zaposleni mora vedeti, komu poroča in kdo mu poroča. To ustvari jasno linijo komunikacije, ki ji lahko vaša ekipa sledi, ko se pojavijo različna vprašanja in dileme.

Zaposleni bi morali poznati tudi ustrezen način komuniciranja s svojimi vodji in kolegi. Na primer, če potrebujejo prispevek od sodelavca, naj pošljejo e-pošto namesto takojšnjega sporočila. In če morajo vodje posredovati pomembne informacije, naj načrtujejo sestanek, da lahko preučijo vse podrobnosti.

5. Spodbujajte aktivno poslušanje

Aktivno poslušanje zagotavlja uspešnost vaših novo definiranih komunikacijskih linij, saj lahko zmanjša nesporazume in zgradi bolj spoštljivo ter prijetno delovno okolje.

Naučite zaposlene, da sledijo tem korakom za vadbo aktivnega poslušanja:

  •  Obrnite se stran od motenj in govorniku posvetite vso svojo pozornost.
  • Uporabite svojo govorico telesa, da pokažete, da poslušate, od kazanja ramen proti sogovorniku do občasnega kimanja.
  • Parafrazirajte, kar so vam povedali, in postavite pojasnjevalna vprašanja, da zagotovite, da razumete njihove točke.
  • Počakajte z postavljanjem vprašanj dokler sogovornik ne konča svojega stavka ali misli.
  • Odgovarjajte iskreno in izrazite morebitne pomisleke ali nasprotujoča si mnenja.

6. Redno se posvetujte s svojim osebjem

Vodje bi se morali pogosto srečevati ali pogovarjati s svojimi zaposlenimi. To ponuja priložnost, da ocenite stopnjo angažiranosti zaposlenega in ugotovite, kaj jih ohranja motivirane. Zaposlene je treba spodbujati, da izrazijo svoja odkrita mnenja in pomisleke,saj le tako vodje zagotovijo uspešno delovno okolje, z odprtostjo do vključitve vseh zaposlenih.

7. Ustvarite udobne delovne situacije

Poskrbite, da imajo zaposleni vse, kar potrebujejo, da svoje naloge opravijo pravočasno in udobno. Poskrbite za udobje vaših zaposlenih na delovnem mestu s tam, da jim nudite kvalitetne pripomočje za opravljanje njihovega dela.

Ni vam treba narediti veliko, da bi zaposlenim omogočili udobno delovno izkušnjo. Nedavna študija je pokazala, da so za večino zaposlenih okoljski dejavniki, kot sta kakovost zraka in udobna razsvetljava, pomembnejši od fitnesov ali možnosti zdrave hrane.

8. Spodbujajte delavnice in možnosti nadaljnjega izobraževanja

Udeležba na delavnicah in programih nadaljnjega izobraževanja zaposlenim omogoča, da se še naprej učijo na svojem strokovnem področju. To pomaga zaposlenim, da se počutijo manj stagnirani v svoji karieri, hkrati pa izboljšajo svojo tržnost, če se odločijo zaprositi za drugo delovno mesto. Medtem imajo delodajalci koristi od teh tečajev, saj lahko razvijejo visoko usposobljeno delovno silo.

9. Pošteno plačajte svoje zaposlene

Pošteno plačilo za pošteno delo naj vam bo mantra pri vzpostavitvi uspešnega podjetja. Plačajte svojim zaposlenim, kar si zaslužijo. Če jim zagotovite poštene plače, jih lahko spodbudite, da delajo bolj trdo, ker se v vašem podjetju počutijo cenjene.

Razmislite tudi o ponudbi bonusov in nagrad, kadar zaposleni dobro opravijo svoje delo, saj to kaže, da cenite njihovo predanost in cenite njihove prispevke.

10. Spodbujajte počitek
Tudi če ponujate konkurenčne ugodnosti odsotnosti, bi se vaši zaposleni še vedno lahko preveč bali, da bi jih uporabili. Pojasnite, da je prosti čas mišljen tako, da se izkoristi in da naj poskušajo izkoristiti čim več v določenem časovnem obdobju.

Saj spočit kader je produktiven kader in vaše podjetje vam bo hvaležno, hvaležni vam bodo zaposleni in pripomogli boste k uspešnemu in nadvse pozitivnemu delovnemu okolju.