Na zadovoljstvo zaposlenih ne vpliva le višina plače, ampak v veliki meri tudi sama atmosfera v podjetju, ki jo ustvarjate vi kot delodajalec. V nadaljevanju vam podajamo nekaj pomembnih faktorjev dobrega počutja vaših zaposlenih.

ID 100352511

1. Dobro vodstvo

Delavci od svojih nadrejenih pričakujejo integriteto, strokovne kompetence, sposobnost razsojanja in jasno izraženo vizijo podjetja.

To pomeni, da morate kot delodajalec imeti integriteto – morate stati za svojimi besedami. Poleg tega je pomembno, da vas zaposleni vidijo kot kompetentno osebo, ki ve, kako poteka proces dela v podjetju. Znati morate ločiti zrno od plevela in imeti jasno vizijo, kaj želite doseči in na kakšen način ter kako boste v dosego cilja vključili svoje zaposlene.

2. Priznavanje zaslug

Pomembno je, da opazite dosežke vaših zaposlenih, še pomembneje pa je, da jih znate tudi pohvaliti. Priporočamo, da naj bo pohvala javna, saj bodo zaposleni hvaležni, da cenite njihovo delo ter da so pomembni za podjetje. Večina zaposlenih pravi, da pri svojem delodajalcu najbolj pogreša pohvalno besedo.

Za razliko od plače, ki zadovolji materialne potrebe delavca pa s pohvalo zadovoljimo čustveno potrebo delavca po priznanju, ki je lahko mnogokrat enako pomembna kot denar.

3. Transparentnost v komunikaciji in poslovanju

Delavci ne bodo srečni, če ne vedo, kaj delajo in s kakšnim namenom. Kot dober šef predstavite zaposlenim vizijo vašega podjetja. Delavci morajo poznati osnovno poslovanje podjetja in večje pomembnejše projekte, da se bodo počutili kot pomemben del kolektiva.

4. Pravica do napak

Dajte zaposlenim pravico, da kdaj pa kdaj lahko naredijo kakšno napako, saj strah pred napako dela človeka pasivnega, prav tako pa zmanjšuje kreativno klimo v vašem podjetju. Če želite, da bo vaše podjetje šlo v korak s časom, boste morali vpeljati vedno kakšno novo posodobitev, pri čemer pa je normalno, da pride do napak. Zato morate napako sprejemati kot del delovnega procesa, saj kdor dela, ta greši. Je pa pomembno, zakaj pride do napake. Kritični bodimo do napak iz malomarnosti, medtem pa bodimo bolj popustljivi do napak, do katerih pride pri kreativnem delu in vpeljevanju novitet v vaš delovni proces.