Pot do večje produktivnosti v vašem podjetju je, da celoten delovni proces v vašem podjetju poteka kar se da usklajeno in učinkovito, zato naj bo ena od vaših prednostnih nalog, da pri svojih zaposlenih vzpodbudite lastnosti, ki vodijo do večje produktivnosti.

ID 10062905 1

Spodbujajte timsko delodajalci

Da bi celotno podjetje delovalo produktivno in v korist vseh, mora vsak del družbe sodelovati. Zato spodbujajte timsko delo, iščite dobre lastnosti zaposlenih. Naj se tnotraj posameznega tima delijo delovne naloge da vsak delo to kar mu gre najbolje. Poskrbite tudi za dobro komunikacijo med zaposlenimi, tako znotraj vsakega oddelka kot med oddelki. Zavedanje zaposlenih, da so del ekipe, jih bo motiviralo, da bodo “timski igralci” in motivirani narediti vse, kar lahko za skupino kot celoto. S tem boste naredili kar največ za dvig produktivnosti v podjetju. Resnična produktivnost izhaja iz navdušenja in strasti do dela.

 

Le spočiti delavci bodo lahko učinkovito in kvalitetno delali, zato jasno določite, kdaj se dela, kdaj pa počiva. Spodbujajte zaposlene, da se v celoti sprostijo in vzamejo kvaliteten čas zase, ko je čas za to (čas malice in prazniki, dopust). Priporočamo tudi, da omejite število nadur na najnižjo možno raven, kar bo v trenutku izboljšalo produktivnost na račun spočitosti delavcev. Nihče ne more delati hitro in brez napak redno po 12 ur na dan. Z dovolj počitka od dela se bodo lahko vaši zaposleni vrnili na delovne naloge z elanom in energijo, ki jo nujno rabijo za produktivno in kvalitetno delo. Tako boste z upoštevanjem odmora kot sestavnega dela delovnega procesa dosegli, da bo celotno vaše podjetje delovalo kar se da optimalno in s svežo energijo. Zmanjšalo se bo tudi število bolniških odsotnosti zaradi izgorelosti na delovnem mestu, prav tako pa bo tudi manj poškodb pri delu, saj se le te ponavadi zgodijo zaradi padca zbranosti ob utrujenosti.