V zadnjem času se vedno več podjetji odloča, da svojim zaposlenim omogočijo delati od doma. Takšna oblika dela ima tako za podjetje kot za zaposlenega mnoge prednosti, hkrati pa tudi določene slabosti.

ID 10041077

Prednost dela od doma je v nižanju potnih stroškov podjetja, poleg tega pa lahko zaposleni dela tudi v primeru vremenskih nevšečnosti, kot so snežni zameti, poplave oziroma druge nesreče, ki bi preprečile delavcu prihod na delovno mesto. Podjetju pa omogoča tudi, da lahko zaposli strokovnjaka, ki živi v oddaljenem kraju, za katerega bi bila vsakodnevna pot na sedež podjetja časovno in finančno neugodna. Lahko pa se zgodi, da se pomemben delavec v podjetju seli v oddaljen kraj in le z delom od doma bomo lahko nadaljevali uspešno sodelovanje.

So pa tudi določeni pomisleki pri delodajalcih, da se ne odločajo pogosteje za takšno obliko dela. Nevarnost je, da delodajalec izgubi kontrolo in pregled nad tem kaj in koliko dejansko kdo dela. Problem je lahko tudi potreba po dodatni IT opremi, kar poveča stroške za podjetje. Hkrati se mora delodajalec naučiti zaupati delavcem in postaviti določene normative, koliko mora delavec narediti, da se izogne vsakodnevni skrbi, kaj zaposleni doma resnično delajo. Problem je tudi, da se z delom na daljavo poveča nevarnost, za krajo zaupnih podatkov, ali zaradi vdora v računalnike ali zaradi ukradene oziroma izgubljene IT opreme podjetja.

Delodajalcem priporočamo, da v primeru dela od doma sklenejo z zaposlenimi pogodbe, ki bodo jasno opredeljevale njihove delovne naloge in obseg dela, ki so ga dolžni opraviti. Razmisliti je potrebno tudi, če bomo dodatno zavarovali našo IT opremo. Vseeno pa je priporočljivo, da občasno delavci pridejo na sedež podjetja, da z njimi ohranjamo osebni stik.

Delo od doma je potrebno prijaviti Inšpektoratu RS za del, pred tem pa je potrebno tudi preveriti, če je stanovanje vašega zaposlenega varno in primerno za opravljanje dogovorjenega dela. Delavcu pripada nadomestilo za prehrano med delom, privarčujete pa na potnih stroških, saj jih izplačujete le v primeru, ko delavec dejansko pride na sedež podjetja. Ima pa delavec pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev, ki jih potrebuje za delo od doma. Višino nadomestila se določi v pogodbi o zaposlitvi. Sem spadajo predvsem stroški za energijo, vodo ter stroški vzdrževanja strojev in opreme v lasti delavca.