Zootehnik se ukvarja z živino, predvsem z govedom, ovcami in konji. Živali hrani, čisti, molze in skrbi za njihovo zdravje ter dobro počutje.

Delovni postopki

Zootehnik dobro pozna cikluse razmnoževanja živali, saj mora vedeti kdaj je treba organizirati parjenje ali umetno oplojevanje živali. Za oplojeno samico skrbi, sodeluje pri porodu in kasneje tudi skrbi za mladiče. Če je žival bolna ali poškodovana, ji daje injekcijo, opravi manjše kirurške posege in če je potrebno pokliče veterinarja. Prostori, v katerem so živali, morajo biti urejeni in čisti, živalim pa vsak dan priskrbi svežo steljo. Živali tudi hrani in čisti blato, pri tem delu si lahko pomaga z mehanizacijo. Rejec mlečne živine skrbi za molžo, pri tem pa mora pripraviti molzne stroje in pripraviti živino na molžo. V določenih obdobjih lahko opravlja tudi druga kmetijska dela.

Delovni pripomočki

Pri svojem delu uporablja veterinarsko zdravniško opremo in pripomočke, kot so zdravila, injekcije in sanitetni material, kmetijsko mehanizacijo in stroje, s katerimi skrbi za urejeno okolje na kmetiji.

Na kaj mora biti pozoren?

Zootehnik skrbi za vzgojo, rast in razvoj mladih živali, ureja njihov prostor in so redno oskrbovane.

Živali ima rad, zanima se za njih in spremlja novosti na svojem strokovnem področju. Če pride do kakšne nevarne situacije, ostane miren. Svoje znanje deli s kmetovalci in živinorejci.

Dobro mora poznati zootehnične varnostne in higienske standarde ter izvaja preventivne ukrepe, da ne pride do kakšnega prenosa bolezni, ko je v stiku z živalmi.

Delovno področje in razmere dela

Zootehnik dela v prostorih za rejo in vzgojo domačih živali, ki so v zaprtih prostorih ali na prostem. Velikokrat je na terenu, na kmetijah in skrbi za zravo okolico, kjer živali živijo. Živali tudi zdravi, neguje in poskrbi z anjih, če so poškodovane.

Dela vsak dan, tudi med vikendi in prazniki.