Zidar je na trgu dela zelo iskan poklic, ki je primeren za vse, ki si želite fizičnega dela in za vse tiste, ki si na koncu svojega dela želite pokazati končni izdelek. Eden izmed zelo iskanih kadrov je poklic zidar. Kandidatov za zasedbo delovnih mest ni dovolj oz. so s strani delodajalcev zelo iskani. Na spletni strani Zaposlitev.info si lahko pregledate vsa delovna mesta, ki so trenutno iskana. S tem si boste pomagali pri vpisu v srednjo ali pri prekvalifikaciji oz. iskanju novega poklica.

 

zidar

Opis dela

Zidar zida oz. gradi zgradbe ali druge konstrukcije in objekte, in sicer povezuje posamezne elemente dela v trdno, trajno in stabilno celoto. Zidarsko delo je osnovno gradbeno izvajalsko delo. Poleg gradnje zgradb, kjer zidar gradi temelje, postavlja stene in strope ter zna ometati zidove znotraj in zunaj zgradbe, lahko zidar gradi tudi druge objekte: mostove, stebre, ceste, predore ali nizke gradnje. Lahko se ukvarja tudi s sanacijo in obnovo že obstoječe hiše oz. zgradbe. Pri svojem delu mora znati brati načrte in poznati gradbene predpise. Večkrat mora naročiti, transportirati, prenašati, skladiščiti in razložiti gradbeni material. Delo je tako ročno kot strojno. Zidar mora poznati uporabo vseh delovnih pripomočkov in strojev, ki jih je v gradbeništvu ogromno. Izvajalna dela so težka, veliko je hoje, dvigovanja težkih elementov, sklanjanja, dela v različnih telesnih položajih in dela na višini.

Aktualna delovna mesta za poklic zidar najdete v kategoriji: Gradbeništvo (klik).

Izobrazba

Zidar mora imeti ustrezno strokovno znanje, da lahko samostojno in kvalitetno gradi na podlagi načrta. Za opravljanje poklica se zahteva končana triletna izučitev. 3-letno poklicno šolanje program zidar se konča z zaključnim izpitom. Zidar se že med šolanjem nauči osnovnega teoretičnega in praktičnega znanja, ki je potrebno za opravljanje poklica. Končana šola pa ni nujno potrebna za opravljanje tega poklica. Veliko je tudi priučenih zidarjev s podobnim predhodnim znanjem kot šolan zidar.

Področja dela

Zidar lahko dela kot samostojni zidar ali zaposlen v podjetju. Dela samostojnega zidarja so manjše narave. Običajno je to gradnja hiš ali obnova ter nadgradnja že obstoječih objektov, izdelava fasad ali izvajanje nizkih gradbenih del. Zidar, zaposlen v podjetju pa po navadi dela na večjih projektih na deloviščih, lahko gre za visoke gradnje, nizke gradnje ali vodogradnje.

Delovni čas in razmere

Delo zidarja je sezonsko delo, kjer delovni čas ni fiksen, večkrat se delajo nadure. Delo lahko poteka v zaprtem prostoru, praviloma pa v odprtem okolju na neogrevanih odprtih zgradbah ali deloviščih. Lahko dala sam ali v skupini. Na delovišču nosi zaščitno opremo (čelada, čevlji rokavice …). Delo vsekakor ni monotono. Zidar dela v skoraj vseh vremenskih razmerah in je podvržen težkemu fizičnemu delu. Na delovišču ima lahko urejeno začasno bivališče. Zaradi daljših odsotnosti od doma je potrebno veliko prilagajanje družine.

Sposobnosti za delo

Zidar mora biti fizično vzdržljiv in pripravljen delati z rokami. Zidar mora delovati ekonomično in imeti smisel za estetiko. Pri svojem delu mora biti natančen, vztrajen in potrpežljiv. Znati mora tudi delati po navodilih drugih in se prilagajati delu v skupini. Ker je delo zidarja tako raznoliko in ker je v gradbeništvu vseskozi veliko novitet, se mora vedno znova izpopolnjevati in učiti.

Zidar je težek, a lep poklic. Vidno lahko spremljate vaše sprotno doseženo delo in na koncu s ponosom pokažete svoj izdelek. Vsekakor je s strani delodajalcev zelo iskan in zaželen kader, zato pri iskanju zaposlitve ne bi smeli imeti večjih težav.

Aktualna delovna mesta za poklic zidar najdete v kategoriji: Gradbeništvo (klik).