Zelenjavarjevo delo je vzgajanje sadik vrtnin in zelišč, prideluje več vrst zelenjave in poskrbi, da je primerno spravljena. Poskrbi tudi za embalažo in skladiščenje pridelkov. Sadike prodaja ali jih sadi na stalno mesto ter proda končni pridelek.

Delovni postopki

Zelenjavar zaliva, gnoji, zrači, utrjuje sadike in jih varuje pred škodljivci, plevelom in boleznimi. Ko so meseci hladnejši dela pod steklenjaki, s toplimi gredami in drugimi zavarovanimi prostori. Dobro pozna kako delujejo rastlinjaki, kateri so se zadnja leta zelo posodobili. Ima tudi osnovno znanje o okrasnih zelnatih rastlinah, enoletnicah, dvoletnicah in trajnicah, zeliščih, sadnih vrstah, vinski trti in okrasnih grmovnicah. Rastline razmnožuje, jih cepi, obrezuje, pripravi za prodajo in trži.