Poklic zdravnik (doktor medicine) je eden od izredno zanimivih in spoštovan poklicev, ki je na trgu dela vedno zelo iskan. Samo izobraževanje in pridobitev naziva spada med težje šolanje, je pa nekoliko lažje priti do opravljanja poklica oz. službe. Na naši spletni strani Zaposlitev.info si lahko pregledate aktualna delovna mesta, ki so trenutno iskana na trgu dela.
zdravnik

Opis dela

Zdravnik je oseba, ki se poklicno ukvarja s prepoznavanjem bolezenskih stanj in z zdravljenjem bolnikov. Prepoznavanje bolezni in diagnozo zdravnik postavi na podlagi pogovora z bolnikom in s pomočjo preiskovalnih postopkov. Po diagnozi predpiše potek in način zdravljenja ter spremlja celoten proces. Ker je delovno področje zdravnika zelo obsežno, je potrebna tudi specializacija za posamezna področja dela. Osnovna oblika poklica je splošni zdravnik ali doktor splošne medicine. Ta ima prvi stik z bolno osebo in zdravi lažja obolenja. Če prepozna težje obolenje pa napoti bolnika k zdravniku specialistu. Ta je strokovnjak za specifična področja dela in se ukvarja samo z določenimi diagnostičnimi obdelavami (npr. pregled dotičnih notranjih organov: srce, pljuča, ledvice, možgani, zdravljenje otrok, ginekološko zdravljenje, pregled telesnih tekočin …). Poleg zdravljenja je veliko tudi administrativnih del. Zdravnik se ukvarja z zapisovanjem, vnašanjem podatkov, vodenjem evidence in zdravstvenih kartonov ter izdajo receptov. Zdravnik se tudi vseskozi izobražuje in nadgrajuje svoje znanje v obliki simpozijev in seminarjev.

Aktualna delovna mesta Zdravnike najdete v kategoriji: Zdravstvo, nega (klik).

Področja dela

Glavna področja, kjer se zdravnik lahko zaposli so odvisna tudi od stopnje izobrazbe oz. specializacije. Po krajih ločimo:

  • splošno ambulantno-dispanzersko delo, kjer bolniki prihajajo k zdravniku na pregled (običajno je to zdravstveni dom),
  • specifično ambulantno-dispanzersko delo, kjer bolniki prihajajo k zdravniku na pregled (zdravstveni dom ali bolnišnica),
  • delo v bolnišnici, kjer ima zdravnik skupino hospitaliziranih bolnikov, pri katerih izvaja preiskave in zdravljenja,
  • delo v zavodih, kjer skrbi za specialno skupino ljudi (otroci, starostniki in invalidi),
  • delo v raziskovalnih ustanovah, kjer se ukvarjajo z izsledki številnih strok,
  • delo v komisijah na različnih ravneh, kjer ocenjujejo delovno zmožnost in invalidnost ,
  • delo v farmacevtski industriji, šolstvu in različnih svetovalnih službah,
  • delo na medicinski fakulteti (asistent, docent ali profesor za določeno področje).

Izobraževanje

Za poklic zdravnika se je treba odločiti in potruditi že v srednji šoli, saj za vpis na medicinsko fakulteto potrebujete dovolj visoko število točk na splošni maturi. Sam dodiplomski univerzitetni študij medicine traja 6 let. S tem si pridobite naziv doktor medicine (dr.med. – pisano za imenom in priimkom). Poleg tega pa morate opraviti še 2 leti pripravništva in strokovni izpit. S tem lahko pričnete delati v splošni ambulanti. Če so vaše ambicije večje, se lahko odločite za eno izmed specializacij, ki traja nekje od 3 do 6 let. Tako boste postali strokovnjak za določeno področje medicine. S podiplomskim študijem v obliki magisterija ali doktorata lahko nadaljujete študij na tretji stopnji in si pridobite akademski naslov magister ali doktor znanosti, kar se piše pred imenom in priimkom.

Delovni čas in razmere

Delovni čas zdravnika je vedno večizmenski. Redno delo poteka v dveh izmenah, tako imenovana dežurstva so ponoči in med vikendi. Delo običajno poteka v ordinacijah, ambulantah in kirurških sobah oz. v zaprtih prostorih zdravstvenih domov in bolnišnic, lahko tudi na domu, v primeru intervencije pa na terenu. Tu je delo podvrženo stresnim situacijam, kjer je potrebna hitra pomoč ponesrečencem, ki se jim jo večkrat nudi tudi v rešilnem avtu. Zdravnik je vseskozi izpostavljen nalezljivim boleznim in drugim podobnim nevarnostim, zato nosi delovno uniformo, včasih pa tudi zaščitno masko in rokavice.

Sposobnosti za delo

Poklic zdravnika je psihofizično zahteven in naporen ter zahteva veliko mero odgovornosti. Zdravnik je stalno na očeh javnosti. Pacientu mora zagotoviti varovanje njegove intimnosti, individualnosti in osebne integritete. Sposoben mora biti povezati veliko število informacij na enkrat in se samostojno odločati. Ker dela z bolnimi ljudmi, mora biti sočuten, komunikativen, prilagodljiv in potrpežljiv. Biti mora človekoljuben in nesebičen. Dobro se mora odzvati v stresnih situacijah.

Biti zdr