Povabljeni ste na zaposlitveni razgovor? Čestitke! Dobro zasnovan življenjepis in kakovostno spremno pismo sta sicer pomembna, vendar sama po sebi običajno ne zadostujeta za zaposlitev. Četudi popolno napisana ne moreta predstaviti vseh vaših znanj in osebnostnih značilnosti, kot jih lahko sami na osebnem razgovoru. Zato smo pripravili nekaj nasvetov, s katerimi boste na razgovoru bolj pripravljeni in prepričani vase.

Postavite se v vlogo delodajalca

Uspešen zaposlitveni razgovorPred razgovorom se vprašajte, kako razmišlja delodajalec. Na to vprašanje boste najlažje odgovorili tako, da se sami postavite v njegovo vlogo. Predstavljajte si, da išče osebo za opravljanje določenega dela (v tem primeru gre lahko za delo, za katerega se potegujete). Kot delodajalec poskusite odgovoriti na naslednja vprašanja: »Za kakšno delo potrebujem delavca?« »S pomočjo katerih vprašanj bom izvedel določene lastnosti in spretnosti kandidatov?« »Na kaj bom pozoren pri obnašanju in videzu kandidatov?« Zatem odgovorite na vprašanja, zakaj ste vprašali prav za določeno sposobnost ali osebnostno lastnost in zakaj ste se odločili za opažanje določenih vidikov vedenja ali videza kandidatov. Verjetno ste skozi to vajo ugotovili, da lahko razmišljate kot delodajalec. Torej, lahko si predstavljate, kaj si želi delodajalec odkriti o vas, ko boste na razgovoru.

Nadzorujte smer pogovora

Ljudje običajno mislijo, da ima delodajalec med zaposlitvenim razgovorom popoln nadzor. Res je, da ima nadzor nad vprašanji, toda kandidat ima nadzor nad odgovori. V nadaljevanju si preberite nekaj predlogov o tem, kako odgovoriti na vprašanja, ki jih delodajalci običajno postavijo kandidatom.

Katere so vaše najmočnejše sposobnosti?

Poudarite spretnosti, ki ustrezajo zahtevam delovnega mesta in jih pri tem povežite z delovnim mestom, za katerega se potegujete. Pri tem lahko uporabite konkretne primere.

Katere so vaše slabe lastnosti?

Pri tem vprašanju bodite pozorni. Najboljši odgovor bo lastnost, ki je hkrati dobra lastnost, ko gre za opravljanje dotičnega dela (npr. perfekcionizem).

Kako bi opisali svojo osebnost?

Poudarite osebnost, ki najbolj ustreza profilu podjetja in zahtevam delovnega mesta, za katerega se potegujete.

Zakaj ste ravno vi pravi za to delovno mesto?

Poudarite pridobljena znanja in veščine, ki so v skladu s potrebami podjetja. Pri tem ne pozabite na svoje osebnostne značilnosti, ki so potrebne za kakovostno opravljanje dela in sodelovanja z drugimi.

Kaj lahko storite za naše podjetje?

Navedite pričakovane pozitivne rezultate svojih znanj in sposobnosti. Pri tem lahko navedete primere preteklih pozitivnih rezultatov svojih sposobnosti iz predhodnih zaposlitev ali študija.

Zakaj ste prav vi usposobljeni za opravljanje tega dela?

Poudarite svoje znanje, izkušnje in sposobnosti. Navedite konkretne primere iz prejšnjih zaposlitev, ki so dokaz vaše usposobljenosti.

Zakaj si želite delati v našem podjetj