Iskalci zaposlitve, med katerimi je tudi vse več mladih diplomantov, lahko informacije poleg na različnih spletnih straneh, med njimi je denimo portal Zaposlitev.info, dobijo tudi drugod – na različnih delavnicah, predavanjih ipd. Strokovno pomoč pa mladim do 29. leta ponujajo tudi številni zaposlitveni klubi po Sloveniji.

zaposlitveni klubi

Člani zaposlitvenega kluba Ljubljana-center so se med dogodkom Nova moč morebitnim delodajalcem predstavili kar med vožnjo z električnim avtomobilom.

Eden izmed njih, Ljubljana center, je v preteklem tednu z dogodkom Nova moč zaključil 2. krog srečanj, pohvali pa se lahko z odličnim rezultatom: izmed 15 udeležencev jih je v času srečanj kar 5 dobilo redno zaposlitev. Ostali člani so se v najboljši luči želeli delodajalcem, ki so se odzvali njihovemu povabilu, predstaviti kar tekom nekajminutne vožnje.

Kako zaposlitveni klub deluje?

Mladi iskalci zaposlitve v 4 mesecih s pomočjo klubov pripravijo ustrezen CV ter karierni načrt, spoznavajo različna področja dela ter se soočijo s projektnim vodenjem. Klubi jim omogočajo tudi različne obiske podjetij ter jih v obliki tedenskih srečanj spodbujajo k pozitivnemu razmišljanju, inovativnosti ter k aktivnemu iskanju dela.

Kdo se lahko prijavi v zaposlitveni klub?

V zaposlitveni klub se lahko prijavijo mladi od 20. do 29. leta, in sicer po različnih slovenskih mestih: Ljubljani, Mariboru, na Ptuju, v Kranju, Ravnah na Koroškem, Piranu, Novem mestu, Kočevju, Novi Gorici in Pivki. Za 2. krog prijav ste mladi letos žal že prepozni, svojo srečo pa lahko ponovno poskusite septembra.