Delo založnika je kreiranje, sestavljanje in dopolnjevanje programske zasnove knjižne založbe. Založnik organizira celoten proces nastajanja knjige od same priprave in do izvedbe.

Delovni postopki

Založnik se lahko zaposli v založbi, ki je kot samostojno podjetje in opravlja vse poslovne funkcije ali pa v založbi, ki ima veliko programov in izvaja le določeno funkcijo založništva.

Njegove naloge zajemajo raziskovalna in razvojna dela, plansko-pripravljalna dela, izvršna dela in analitično-obračunska stopnja dela.

Ker ima vsaka založba svojo program, založnik najprej ugotovi ali ponujeno delo sodi v programski okvir založbe, kakšen je obseg dela, kakšna je cena in ali je založba finančno zmožna. Preveri ali je tehnično možno, da v določenem roku natisnejo rokopis, kakšne si pogoji za dobro prodajo in kakšno je tveganje na trgu. Ko je s tem seznanjen, založnik redakcijsko pripravi rokopis za tisk. Delo seveda najprej natančno prebere, ga da v recenzijo ali v strokovno oceno.

Če delo ni izvirnik ampak prevod, mora založnik dobro poznati tudi originalen zapis, da lahko presodi ali je prevod dovolj kakovosten, ki mora ustrezati izvirniku. Založnik tesno sodeluje z avtorjem, izdela tudi zamisel o ilustraciji, fotografijah in drugah prilogah ter o naslovu. Ko je delo pripravljeno ga uvrsti v založniški program, ki vsebuje naslov dela, avtorja, prevajalca, ilustratorja, kratko vsebino in recenzijo.

Ko je vse pripravljeno, založnik pripravi avtorsko pogodbo za avtorja, ilustratorja, likovno-tehničnega oblikovalca in lektorja. Z izbrano tiskarno sklene pogodbo. Določi kolikšna bo izdaja, višina naklade in kakšna bo cena (proizvodne, lastne in na drobno).

Po lektoriranju in korekturah odda rokopis v tehnično ureditev, nato sestavi uvodno besedilo, spremno besedilo in kolofon. Določi prodajne poti, jih finančno oceni in organizira prodajo. Organizira oglaševanje in promocijo, predstavitev, tiskovno konferenco, sejme, propagandni material…

Cilj založnikovega dela je finančni uspeh in analiza odmevnosti.

Delovni pripomočki

Založnik aktivno sodeluje v strokovnih publikacijah o založništvu ter zbira informacije o novejših izdajah posameznih založb ter o uspešnicah, tako domačih kot tujih. Obiskuje in sodeluje na knjižnih sejmih, na medzaložniških posvetih in aktivno živi v svetu kulture in izobraževanja.

Pri delu so mu v pomoč osebni računalnik, elektronska pošta, pravopis, slovarji in leksikoni, enciklopedije, katalog založnikov, Zakon o avtorskih pravicah, razni administrativni dokumenti in obrazci.

Na kaj mora biti pozoren?

Založnik rad ustvarja in raziskuje, zanima ga aktualno družbeno dogajanje, je odprt in ima posluh za različne generacijske, miselne in razvojne tokove. Ima dobro izoblikovan jezik, sposoben je komuniciranja, jasnega izražanja in tekočega pisanja besedil. Založnik je vztrajna in natančna oseba, sposobna za timsko delo.

Ker je veliko v sedečem položaju mu preti nevarnost obolenja hrbtenice. Zaradi določenih rokov in poglobljenega branja je lahko psihično obremenjen, ker veliko časa preživi pred računalnikom, pa se mu slabša vid.

Da bi se tem negativnim platem izognil, si lahko pomaga s primernim pohištvom in zaščitnimi očali za delo na računalniku.

Delovno področje in razmere dela

Založnik dela pri izdaji knjig, slovarjev, brošur, atlasov, zemljevidov, notnih zapisov, elektronskih publikacij, izdaji časopisov, revij, pri izdajanju zvočnih zapisov, tudi pri izdaji fotografij, grafik, razglednic, voznih redov, imenikov, obrazcev, plakatov…

Delo večinoma poteka v sedečem položaju ob umetni svetlobi in pred računalnikom. Pogosto je pod stresom.

Posveča se organizaciji dela, razgovorom z avtorju in sodelavci.

Obiskuje in sodeluje na strokovnih sejmih in razstavah, tako da za prebiranje včasih porabi svoj prosti čas.