V Sloveniji in tudi drugod po svetu se osebe s statusom invalida pogosto srečujejo z mnogimi preprekami, še posebno na področju zaposlovanja. Čeprav pri nas obstaja kvota o zaposlovanju invalidov in so na voljo razne finančne spodbude za njihovo zaposlitev, praksa nedvoumno kaže, da so na tem področju potrebne korenite spremembe.

Delodajalci se tako v veliki meri še vedno izogibajo zaposlovanju invalidov, saj se bojijo njihovih omejitev na delovnem mestu, obenem pa pozabljajo ali pa sploh ne vedo, da zmorejo doseči veliko, da so usposobljeni, močni in zagreti.

zaposlivanje invalidov

Podjetja v tujini, ki so že premagala takšne predsodke in so zaposlila invalide, poročajo o pozitivnih učinkih in navajajo razloge, ki govorijo v prid zaposlovanju invalidov.

1. Želijo si uspeti

Delodajalci se opazili, da zaposleni invalidi vestno opravljajo svoje delo, so predani podjetju, si prizadevajo, da bi jim bile zaupane vedno odgovornejše naloge in izkazujejo močno željo po uspehu .

2. Redkeje menjajo službo

Zaposleni invalidi so običajno zelo hvaležni, da imajo službo in redkeje iščejo novo zaposlitev. S tem podjetje prihrani denar, saj mu ni potrebno vedno znova iskati nove delavce in jih usposabljati.

3. So zanesljivi

V primerjavi z ostalimi zaposleni so bili ocenjeni bolje, kar se tiče pravočasnega prihoda v službo in prihoda z malice ter izostajanja iz službe.

4. Neprenehoma izboljšujejo svojo delovno storilnost

Delodajalci so z navdušenjem opazili tudi, da se delovna storilnost zaposlenih invalidov s časom izboljšuje vse do te mere, da vedno dosežejo ali celo prekašajo storilnost ostalih zaposlenih in s tem povečujejo dobiček podjetju.

5. So veseli, da so del podjetja

Delodajalci poročajo, da so izjemno zadovoljni z invalidi, zaposlenimi v njihovih podjetjih, saj le-ti resnično z veseljem opravljajo delo, radi pripomorejo k rasti podjetja in spoštujejo nadrejene.

6. Povečujejo dobiček

Večina delodajalcev, ki so zaposlili invalidne osebe, poroča, da so opazili pozitiven učinek na področju delovne storilnosti in dobička.

7. Navdihujejo ostale zaposlene

Delodajalci so tudi priča vzpostavljanju tovariških vezi med zaposlenimi invalidi in ostalimi zaposlenimi. Pravijo, da so ostali bolj pripravljeni delati v ekipi, če je v njihovi ekipi tudi invalidna oseba. Opazili so pa tudi, da ostali zaposleni zelo radi pomagajo zaposlenim invalidom, da bi bili le-ti čim bolj uspešni pri svojem delu.

8. Tako delodajalci kot tudi stranke jih imajo radi

Zaposleni invalidi hitro pridobijo naklonjenost delodajalcev, saj so zelo zagreti in pripravljeni narediti karkoli, da bi pomagali. Delodajalcem je všeč tudi dejstvo, da jih poslušajo in upoštevajo ter so zelo odprti za nove ideje. Raziskave pa kažejo, da stranke raje kupujejo od podjetij, ki zaposlujejo invalide.

9. Spodbujajo spremembo na bolje

Vsak ve, da lahko le dejanja privedejo do novih dejanj. Če bi več podjetij zaposlovalo osebe s statusom invalida in iz prve roke opozarjalo na pozitivne učinke, bi to spodbudilo tudi ostala podjetja k njihovemu zaposlovanju.