Želite vedeti, kaj odgovoriti, ko vas na razgovoru vprašajo, kaj lahko doprinesete podjetju, kjer se želite zaposliti? Sledite naslednjim napotkom, kako na tako vprašanje samozavestno odgovoriti.

opravljanje dela

Govorite jezik delodajalca? Če ga govorite, vam to vsekakor pomaga pri pravilni interpretaciji vprašanj na razgovoru, saj znate razbrati, kam točno meri delodajalec z določenim vprašanjem. Mogoče se vam zdi, da zgornje vprašanje kar kliče po samohvali, vendar bodite pri odgovoru nanj pozorni, da delodajalcu ne boste dali občutka, da se bodisi premalo cenite ali pa da ste arogantni.

Delodajalci s tem vprašanjem od vas namreč pričakujejo, da nepristransko ocenite svoje znanja in veščine ter kako le-te ustrezajo zahtevanim pogojem.

Neprimerni odgovori na vprašanje “Zakaj menite, da boste delo uspešno opravljali?”

“Zato, ker sem super. Resno, na koncu bom verjetno vodil to podjetje, pa tudi vsi menijo, da sem sijajen.”

Zakaj s takim odgovorom najverjetneje ne boste dobili službe, za katero se potegujete?

Poleg tega, da gre pri navedenem odgovoru za pretirano samohvalo, je tak odgovor tudi zelo subjektiven in premalo natančen. Razumljivo je, da hočete svoja znanja, veščine in prednosti poudariti, vendar jih morate podpreti z dokazi in pa navezati na razpisano delovno mesto. Delodajalec hoče namreč izvedeti, zakaj bi uspešno opravljali ravno to delo. V takih primerih je najbolje, da dovolite, da vaše sposobnosti, dosežki in izkušnje govorijo sami zase.

Kaj delodajalec dejansko sprašuje?

Delodajalec vam s tem vprašanjem, da poveste, kako vaša znanja in prednosti ustrezajo zahtevam razpisanega delovnega mesta. Da bi lahko na to vprašanje čim bolje odgovorili, se morate nanj pripraviti. Najprej ugotovite, kaj natančno delodajalec išče, nato pa sami pri sebi preverite, če ustrezate zahtevam delodajalca. Da bi to uspešno opravili, boste potrebovali določeno stopnjo samozavedanja, analitične sposobnosti ter seveda motivacijo, da temeljito raziščete morebitnega delodajalca.

Pri pripravah začnite z navezovanjem na kompetence, podane v opisu delovnega mesta, ter pripravite konkretne primere, ki dokazujejo, da imate zahtevane sposobnosti in delovne izkušnje. Da bi pa na vprašanje odgovorili še bolj samozavestno, se predhodno seznanite tudi z delodajalčevo kulturo in vizijo.

Kako se torej spoprijeti z vprašanjem “Zakaj menite, da boste delo uspešno opravljali?”

“Imam pravo kombinacijo veščin in izkušenj. V opisu delovnega mesta na primer piše, da potrebujete ljudi, ki znajo voditi projekte in jim je skupinsko delo blizu. V času študija sem bil član dramskega krožka, ki je vsakoletno organiziral dobrodelne večerje. Večkrat sem vodil skupino, ki je bila zadolžena za catering in prireditveni prostor, tako da sem navajen tega, da delam v skupini ter vodim delo drugih in imam pregled nad njimi. Pri tem sem bil zelo uspešen, saj smo pod mojim vodstvom vsakič zbrali več denarja kot preostala leta. Včasih tudi tretjino več.‘

Delodajalci ne iščejo le podatkov o tem, katera dela ste že opravljali- zanima jih tudi, kako uspešni ste bili pri tem. Če jim lahko postrežete z informacijami, ki jasno pokažejo, kako učinkoviti ste bili pri opravljanju določenega dela, boste delodajalca zagotovo lažje prepričali, da ste prava oseba za razpisano delovno mesto.