Glede na to, da je glavni namen življenjepisa, da vas delodajalec povabi na razgovor, mora biti le ta profesionalen, pregleden in jasen. Vsebuje naj sledeče informacije:

Osebni podatki

Navedite ime, priimek in mesto rojstva, naslov, telefonsko številko in naslov elektronske pošte. To so obvezni podatki, tako da jih nikar ne izpustite, da ne boste dali vtisa površnosti in nestrokovnosti. Podatki, ki jih navedite po lastni presoji pa so: vozniška dovoljenja, zakonski stan, otroci,… Odločite se po svoji presoji, glede na zapisano delovno mesto.

class diary exam 8769 1

Podatki o formalni izobrazbi

Navedite srednjo šolo, fakulteto, podiplomski študij. Podatke navedite vedno v obratnem kronološkem vrstnem redu. Navedite točne datume in nazive inštitucij. Naj bo razvidno, kdaj ste končali srednjo šolo, fakulteto, kdaj ste se prvič zaposlili,…

Če iščete prvo zaposlitev in mislite, da so vaša znanja in kompetence pridobljene predvsem na podlagi vašega študija, je bolje da navedete znanja, za katera mislite, da ste jih pridobili, kot da navajate posamezne izpite, ki ste jih opravljali. Če ste imeli na fakulteti visoko povprečno oceno, jo navedite.

Dodatna usposabljanja

Tečaji, seminarji, projekti. Navedite njihov točen naziv, opišite na kratko vsebino, datum in obseg izobraževanja ter naziv izobraževalne inštitucije. Tudi tečaji in izobraževanja, ki niso neposredno povezana z delom na razpisanem delovnem mestu, lahko pripomorejo k uspešnosti vaše prijave, saj kažejo na vašo motiviranost za dodatno izobraževanje in strokovno usposabljanje.

Delovne izkušnje

Ključni podatki do: naziv podjetja, delovno mesto, delovne naloge in obdobje zaposlitve. Tako kot pri izobrazbi, tudi tu navedite vaše zaposlitve v obraznem kronološkem vrstnem redu.

Poudarite delovne naloge, ki se navezujejo na delovno mesto, na katerega se prijavljate. Navedite tudi vsa honorarna in študentska dela, pri katerih ste dobili znanja in izkušnje, ki vam lahko pridejo prav pri vaši bodoči zaposlitvi.

Jezikovna in računalniška znanja

Navedite vse jezike, ki jih znate, ter v kolikšni meri. Ali je znanje aktivno, pasivno, če obvladate tako ustno kot pisno izražanje,.. Prav tako opišite, katere računalniške programe obvladate ter v kolikšni meri.

Lahko napišete tudi življenjepis v tujem jeziku (seveda le kot dodatek slovenskemu življenjepisu), kjer pa priporočamo, da ga daste lektorirati strokovnjaku.

Prostočasne aktivnosti

Navedite vaše aktivnosti, hobije,.. Določeni hobiji lahko predstavljajo prednost pri izboru kandidata, če pri njih razvijate sposobnosti, ki so pomembne na razpisanem delovnem mestu.
Nagrade in priznanja

Navedite nagrade in priznanja, tudi če niso povsem v povezavi z razpisanim delom, saj se s tem prikažete kot motivirana in uspešna oseba.

Motiviranost za delo

Napišite, kaj vas motivira za razpisano delo.

Priporočila

Navedite imena vaših bivših delodajalcev ali profesorjev, ki so vam pripravljeni dati priporočilo. Navedite ime, pozicijo, podjetje/izobraževalno ustanovo, telefonsko številko in elektronski naslov. Seveda pa navedite le osebe, ki so vam pripravljene dati pozitivno priporočilo, ker se boste drugače znašli v zelo neprijetni situaciji, če bodo preverjali vaša priporočila.