Ko delodajalec na zaposlitvenem razgovoru zastavi zgornje vprašanje, ga ne zanima le kako ambiciozni v resnici smo. V spodnjih vrsticah preberite, kaj ga v resnici zanima.

Na zaposlitvenem razgovoru boste nastopili bolj samozavestno, če se prej pripravite na klasična vprašanja – eno od teh je zagotovo kje se vidite v prihodnosti. Z dobrim odgovorom lahko pokažete, da imate jasno zastavljene karierne cilje, da se tudi dolgoročno vidite v organizaciji in da ste pripravjleni izkazati pripadnost njej. Prav tako lahko pokažete, da ste pripravljeni in motivirani za delovne naloge, ki jih boste opravljali kot morebitni bodoči sodelavec.

Kako NE odgovoriti na vprašanje: »Kje se vidite čez 5 let?«

Med napačne odgovore zagotovo sodijo: Ustanoviti želim svoje podjetje. Vidim se v drugi organizaciji. Ne vem, še nisem razmišljal tako daleč vnaprej.

Zakaj boste z zgornjimi odgovori zelo verjetno bili zavrnjeni?

Pri odgovoru najdite ravnotežje med navdušenjem in aroganco. Kadrovike boste navdušili, če boste motivirani za delovno mesto na katerega ste se prijavili in pripravljeni sprejeti priložnost, ki se vam ponuja. Če pa jim boste odgovorili, da si ne znate predstavljati kje boste čez pet let, bodo zaključili s sklepom, da se niste pripravljeni zavezati podjetju.

Kaj jih dejansko zanima?

Zanima jih vaša predanost h karieri in podjetju. kako sprejemate poklicno priložnost, ki se vam ponuja ter koliko ste zares motivirani za zasedbo delovnega mesta.

5 let

Kako torej odgovoriti na vprašanje: »Kje se vidite čez 5 let?«

Predhodno raziščete kulturo podjetja, kjer imate zaposlitveni razgovor – tako boste ugotovili kompetence, ki jih iščejo pri bodočih zaposlenih. Raziskovanje odgovora na to vprašanje v določenem podjetju vam tudi nudi odgovor, katere so ključne kompetence za napredovanje.

Odgovor na vprašanje prilagodite kulturi podjetja ter svojemu znanju in veščinam, ki jih imate. Zelo specifičen odgovor, ki ustreza kulturi podjetja, bo zagotovo navdušil. Odgovorite lahko s podobnimi preteklimi delovnimi izkušnjami in delu, ki ste ga opravljali. Zagotovo jih ob zanimalo, kakšnih zadolžitev si želite v prihodnosti. Odgovor, ki opisuje, da ste pripravljeni kvalitetno opravljati zadano delo, ob tem ste še dodatno motivirani za izobraževanja in dodatne zadolžitve ter željo po napredovanju, bo zagotovo navdušil. S tem boste namreč pokazali, da dolgoročno vidite svojo karierno pot v podjetju, ste motivirani za opravljanje zadanih delovnih nalog, pripravljeni na učenje novih veščin in prevzemanje odgovornosti.