Čeprav je v praksi še vedno več moških voznikov, je poklic primeren tudi za ženske. Težav glede zaposlitve voznika tovornjaka v Sloveniji ni, saj praksa kaže, da je delež voznikov tovornjakov nizek, kar priča o pomanjkanju voznikov. Zato pri iskanju zaposlitve ne bi smeli imeti težav. Na spletni strani Zaposlitev.info si lahko pregledate vsa aktualna delovna mesta, ki so trenutno iskana na področju prevozništva ter ostale ponujene zaposlitve. Tako boste hitreje in lažje prišli do želene zaposlitve.
voznik-tovornih

Opis dela

Voznik tovornega vozila s tovornjakom prevaža tovor z lastnim ali prevzetim vozilom. Poleg same vožnje opravlja tudi mehanična popravila, naklada in razklada tovor, prevzema in oddaja blago, ki ga vozi ter zanj nosi vso odgovornost. Podpisuje dokumente ter preverja njihovo resničnost, saj se mora ob oddaji ciljnemu naročniku količina in kvaliteta ujemati z naročilom. Ob carinski kontroli pa se morajo podatki na dokumentih ujemati z dejanskim stanjem. pred vsako vožnjo naredi preventivni pregled vozila. Pri svojem delu voznik uporablja tahograf. Tahografske kartice omogočajo identifikacijo imetnika kartice na osnovi zapisovalne opreme ter prenos in shranjevanje tako zbranih podatkov. Vestno mora voditi prevozne liste, kjer evidentira lokacijo dela, število prevoženih kilometrov ter opravljenih ur prevoza. Večkrat se mora držati časovnih rokov.

Izobraževanje

Za opravljanje poklica voznik tovornih vozli mora imeti kandidat zaključeno poklicno srednjo šolo (IV. stopnja izobrazbe). Zaželena, a ne nujna, je opravljena šola iz smeri avtomehanik. Lahko pa kandidat opravi tečaj nacionalne poklicne kvalifikacije za upravljanje tovornega vozila (NPK). Nova zakonodaja s področja prevozov v cestnem prometu določa, da mora vsak poklicni voznik pridobiti še certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji. Na drugi strani ne bo več pogoja glede stopnje izobrazbe, saj bo po novem za voznika dovolj že osnovnošolska izobrazba. Nujno pa mora pridobiti vozniški izpit C in E kategorije za vožnjo vozil različne velikosti.

Področja dela

Voznik tovornjaka lahko dela v gradbeništvu, špediciji ali kot dostavljavec v podjetju.

Delovni čas in razmere

Delovni čas voznika ni fiksen. Prilagaja se potrebam pa prevozu, dela se lahko tako po dnevi kot ponoči. V gradbeništvu je lahko tudi sezonski. Čas vožnje je odvisen od dolžine razdalje med prevzemom in oddajo tovora in razmerah na cesti. Zaradi dolgih razdalj je lahko voznik dlje časa odsoten od doma in podvržen slabi prehrani in dolgotrajnemu sedenju ter spanju v kabini. Vožnja je lahko zelo utrujajoča in naporna. Delovni prostor voznika je v zaprti kabini njegovega tovornjaka, temu ob nakladanju in razkladanju sledijo krajši izhodi na prosto. Tako voznik največ časa preživi sam. Opravlja tudi vzdrževalna dela v stoječi ali v prisiljenih držah.

Sposobnosti za delo

Voznik tovornega vozila mora imeti občutek za odgovornost in humanost na cesti, biti mora razsoden in potrpežljiv. Imeti mora dober občutek za orientacijo ter hitro odreagirati v nenadnih situacijah. Potrebno je dobro sodelovanje z drugimi vozniki in prijaznost pri delu s strankami.

Poklic voznika je idealen za ljudi, ki uživajo v vožnji. Dosegljiv je širši množici in ker je ponudb na trgu dela veliko, boste zagotovo hitro prišli do zaposlitve.