Naloga varilca je spajanje kovin in prav tako nekovin, za katere uporablja različne načine spajanja in različne tehnologije, ki so mu v pomoč pri samem postopku. V okviru svojega dela najprej pregleda delovanje vseh tehnoloških aparatur, s katerimi spaja kovino, si priskrbi osnovni, dodajni in pomožni material ter poskrbi za zaščito in varnost pri delu, kar je na prvem mestu, saj je za spajanje kovin potrebna zelo visoka temperatura. Delovne naloge varilca vključujejo še pripravo zvarnih žebljev, obdelava, brušenje, čiščenje in razmastitev varjenih mest.

varilec 1

Delovna področja

Ker varilec svoje delo opravlja v delavnici in na terenu, se lahko zaposli pri različnih delodajalcih, ki potebujejo spretnosti in znanja, ki obsegajo delo varilca. Osnovna delovna področja varilca so:

 • Varilske delavnice za manjše elemente in objekte.
 • Hišne inštalacije in cevovodi, ki se običajno varijo v prostorih, kjer so nameščene.
 • Razna vzdrževalna dela.

Aktualne zaposlitvene priložnost za varilce preverite v kategorije Strojništvo.

Delovni postopki

Varilec mora znati spajati kovino in nekovino po različnih delovnih postopkih, ki mu jih narekuje delodajalec. Obstajajo različni postopki spajanja, ki jih mora varilec poznati. Ti pa so:

 • MIG-MAG (To je postopek varjenja z golo varilno žico v zaščitni atmosferi plina. Pri tem postopku se uporablja inertni plin Argon in aktivni plin CO2. MIG postopek je primeren za spajanje nerjavnih jekel, aluminija ter njegovin zlitin in bakra ter njegovih zlitin. MAG postopek je primeren za spajanje konstrukcijskih jekel in tanjših pločevin.)
 • TIG (Je različica elektroobločnega varjenja, kjer se uporablja elektroda, ki se ne izrablja. Varilni aparat, kot izvor konstantnega toka, zagotavlja energijo, ki je potrebna za vzpostavljanje in vzdrževanje električnega obloka.)
 • EPP (Elektro obločno varjenje pod praškom je spajanje, kjer varilni prašek iz posode priteka skozi lijak, neposredno pred elektrodo. Postopek je primeren za izdelavo debelih in ravnih zvarov, za cisterne in posode pod visokim tlakom, izdelavo sestavljenih profilov in zabojnikov.)

Znanja in spretnosti

Za uspešno opravljanje svojega dela mora imeti varilec različna znanja in spretnosti, ki pa so:

 • Nastavitve zahtevanih varilnih parametrov in pretok zaščitnih plinov.
 • Varjenje, ki je skladno z zahtevami spremne dokumentacije.
 • Poznavanje osnov parametra varjenja (jakost varilnega toka in varilne napetosti, hitrost varjenja, pretok plina itd.)
 • Poznavanje postopka merjenja temperature varjencev med samim varjenjem.
 • Poznavanje opreme za dimenzijsko kontrolo in njeno uporabo.

Izobrazba

Poklic varilca si lahko kandidat pridobi preko Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je primerljiva z izobrazbeno ravnijo IV po KLASIUS (vir: Statistični urad RS). Za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije mora imeti kandidat končano osnovnošolsko izobraževanje ali nižjo poklicno izobraževanje primerljive smeri (tehnična smer).

Aktualne zaposlitvene priložnost za varilce preverite v kategorije Strojništvo.