Če iščete delo ali pa želite obdržati sedanjo zaposlitev, je priporočljivo, da stalno vzdržujete lastno »zaposlitveno vrednost«.

Vi sami ste produkt, ki se prodaja na trgu dela, zato bodite kar se da proaktivni, da bi ostali konkurenčni.

woman 690036 640

Odgovorite na spodnja vprašanja in preverite vašo vrednost na trgu dela. Če boste videli, da imate na določenem področju primanjkljaj, naredite načrt, kako ga odpraviti.

Trenutna zaposlitev je v skladu z mojimi poklicnimi cilji

Ocenite svojo trenutno situacijo, kako se tako kratkoročno kot dolgoročno ujema z vašimi karjernimi cilji:

• Ali so moje odgovornosti v skladu z mojimi najboljšimi sposobnostmi?
• Ali razvijam pomembne profesionalne veščine in spoznavam pomembne ljudi?
• Ali imam možnost profesionalne rasti in napredovanja?

Moja izobrazba je v skladu z mojimi profesionalnimi potrebami

Vseživljenjsko učenje je ključnega pomena za ohranjanje svoje zaposlitvene vrednosti.

• Ali potrebujem dodatno izobraževanje, za sledenje trendom na svojem profesionalnem področju, za napredovanje oziroma za boljšo zaposlitev?
• Se udeležujem seminarjev, delavnic in tečajev, ki jih organizira delodajalec?

Moja znanja in veščine so v skladu s trendi panoge, v kateri delam?

Če želite imeti varno zaposlitev, nujno, da sledite trendom v vaši branži. Mislite, da bi bili še vedno izbrani za isto pozicijo, če bi bil razpis danes?

• Ali sem vešč uporabe nove programske opreme?
• Ali poznam trende in pomembne akterje v svoji panogi?
• Ali sledim strokovni literaturi in novostim v svoji panogi?

Stalno vzdržujem kontakte v svoji poslovni mreži

Ohranjanje profesionalnih stikov in mreženje je ključnega pomena pri razvoju vaše karjere. Najboljša reklama je ustno priporočilo.

• Negujem stara in ustvarjam nova poznanstva?
• Se dobivam s svojimi poslovnimi partnerje ali ohranjam stike preko elektronske pošte?
• Ali redno navezujem nove poslovne stike (v živo ali preko družabnih omrežji)?

Moje delo in privatno življenje sta v ravnotežju

Za dolgoročno poslovno uspešnost je pomembno, da sta vaše profesionalno in privatno življenje v ravnotežju. Poskrbeti morate za vse plati svojega bivanja: čustveno, telesno, intelektualno, duhovno in finančno plat.

• Ali namenim dovolj skrbi sam zase?
• Ali namenim dovolj časa svojem privatnemu življenju?

Kakšni so vaši odgovori na zastavljena vprašanja? Imate morda kaj prostora za napredek? Naredite načrt, kako se boste popravili na področjih, ki ste jih do sedaj zanemarjali. S proaktivnostjo boste lahko obdržali oziroma povečali svojo zaposlitveno vrednost.