Delo telefonista je upravljanje telefonske centrale, kjer daje informacije in sprejema sporočila.

Delovni postopki

Njegovo delo je, da preko centrale veže klice, ki prihajajo v podjetja in prevezuje klice iz podjetja. Delo zna biti včasih naporno, saj je lahko istočasno v kontaktu z večjim številom ljudi. Če je centrala zasedena, telefonist ostane miren, mora pa hitro reagirati in biti učinkovit. Večkrat sam odloča na koga se mora sogovornik obrniti in kdo je odgovoren za njegovo vprašanje. Sogovorniku daje informacije, mu pomaga s kom se naj poveže in sprejema sporočila.

telefonist

 

V večjih podjetjih telefonist ureja povezavo med vodilnimi delavci, ki imajo telefonske sestanke. Ponekod opravlja tudi delo receptorja. V manjšem podjetju dela sam, v večjem pa je v skupini telefonistov.

Delovni pripomočki

Pri svojem delu telefonist uporablja telefonske imenike in preusmerja klice. Če opravlja delo receptorja uporablja tudi osebni računalnik.

Na kaj mora biti pozoren?

Njegovo delo je informiranje klicatelja in prevezava telefonskih klicev.

Mora biti vljuden, uglajen in imeti dober spomin. Dobro pozna oddelek podjetja v katerem dela in imena ter funkcije zaposlenih.

Nevarnosti pri delu ni, ima pa telefonist včasih opravka z nesramnimi in jeznimi sogovorniki.

Delovno področje in razmere dela

Dela v telefonski centrali. V primeru, da dela npr. v bolnišnici delo lahko poteka tudi v izmenah, ob vikendih in ponoči, drugače dela večinoma podnevi.