Športni trener pripravlja in trenira športnike na tekmovanje.

trener

 

Delovni postopki

Trener vzgaja, uči in trenira športnike. Zaradi tega ima pomemben vpliv na širjenje in bogatitev športne kulture. Pri delu vodi, uči, vzgaja in ima opravka tudi z administrativnimi in tehničnimi nalogami. Naloge se med seboj prepletajo glede na cilj priprave športnika, njegove starosti, dolžine športnega staža in značilnosti okolja kjer je priprava potekala.

Delovni pripomočki

Pri delu trener uporablja ustrezne delovne pripomočke in opremo. Gre za posebna vzgojna, učna in trenerska sredstva, prevozna sredstva, računalniško opremo, športne objekte in športno opremo. Na delovnem območju ima v bližini opremo za prvo pomoč, merilno opremo za testiranje in opremo za opravljanje strokovnega teoretičnega in administrativnega dela ter različna komunikacijska sredstva, kot je telefon.

Na kaj mora biti pozoren?

Cilj športnega trenerja je dosežek športnika in razvoj sposobnosti, ki so nek dosežek omogočili. Pomembna je tudi kakovost samega treninga in njegov proces.

Pri svojem delu posreduje pozitivne lastnosti, stališča in vrednote. Uspešnega trenerja odlikujejo veliki interesi za športno umetnost, znanost in zgodovino.

Imeti mora močno motivacijo in željo, njegova komunikacija z ljudmi zahteva spontanost, svobodno izražanje idej in občutkov. Trener je strpen do drugače mislečih.

Če trener želi biti uspešen mora imeti ambicije po uspehu, visoko raven prizadevanja, željo po prestižu, trajnem naporu, biti mora vztrajen pri premagovanju ovir, nagnjen k tveganju in raziskovanju. Ohranja ustvarjalnost tudi, če kdaj pride do konflikta, stresa in duševne napetosti.

Lahko pride do okvare gibalnega sistema, hrbtenice in sklepov, saj je veliko v stoječem položaju z dinamičnim gibanjem. Če dela na terenu lahko pride do ozeblin, vročinskega napada in kroničnega obolenja dihal.

Pri delu mora trener poznati postopke zaščite pred negativnimi dejavniki, kot so preverjanje zdravstvenega stanja in psihofizičnih sposobnosti, uporabljanje kakovostnih in varnih delovnih sredstev, v primeru utrujenosti je počitek obvezen, preverjati mora stanje naprav in objekta kjer poteka trening, v bližini mora vedno imeti komplet prve pomoči.

Delovno področje in razmere dela

Opravila, ki jih športni trener opravlja so preverjanje začetnega stanja pripravljenosti športnika, načrtovanje in programiranje treningov, organizacija treningov, vodenje treningov, izvajanje kontrole in učinka treniranja ter spreminjanje procesa treniranja.

Če dela na prostem je trener izpostavljen vremenskim vplivom, toplotnim spremembam, prepihu, vetru, dežju, soncu, snegu in megli.

Če dela v zaprtem prostoru je izpostavljen hrupu, vlagi in slabemu zračenju.

Dela pretežno stoje in v gibanju. Veliko je v stiku z ljudmi, v skupini in le redko je sam. Delo poteka lahko eno ali dvoizmensko, velikokrat dela tudi ob koncu tedna.