Skladiščnik varno prevzema blago, ga skladišči in oddaja v proizvodnjo ali nadaljnjo prodajo.

Delovni postopki

Delo skladiščnika je prevzem blaga, hranjenje in izdaja v skladišče in iz njega. Ko pride blago v skladišče ga prevzame in preveri, če se vse ujema z napisanim na spremnih dokumentih. To preveri s štetjem, tehtanjem in merjenjem. Ko vse to preveri, podpiše spremne dokumente in potrdi, da je blago prejeto. Če se količina ne ujema, mora napisati reklamacijski zapisnik. Blago za tem pripelje na ustrezno mesto in ga označi. S pomočjo računalnika zapiše prispelo količino blaga. Pri sprejemu blaga sodeluje s službo kakovosti, ki preverja blago. Med skladiščenjem blago redno preverja.

Za vse artikle in blago vodi natančno evidenco in redno preverja kakšno je stanje zalog. Če je potrebno obvesti nabavno in prodajno službo. Odgovoren je tudi za primerno skladiščenje, najprej izda tisto blago, ki je najprej prispelo v skladišče. Ko dobi naročilo za izdajo blaga, ga pripravi, artikle prešteje, zapakira in označi naziv, količino in kakovost. Nato jih s spremnimi dokumenti odda naprej v prodajo oz. proizvodnjo. Oddano blago na koncu razknjiži. Vsako leto, vsaj enkrat, lahko tudi večkrat, blago pripravi za inventuro.

Delovni pripomočki

Pri svojem delu skladiščnik dela s preprostim ročnim orodjem, kot so klešče, izvijači, metri, tehtnice, kalkulator, računalnik in viličarji. Skrbi za urejanje spremljajoče dokumentacije blaga, dobavnic, tovornih listov in odpremnic.

Na kaj mora biti pozoren?

Skladiščnik mora biti pri delu pravočasen, blago mora biti pravilno in varno prevzeto, pravilno skladiščeno in oddano v proizvodnjo ali v prodajo.

Biti mora zanesljiv in odgovoren človek s smislom za natančnost i urejenost prostorov. Dela z raznovrstnim blagom, ki je lahko tudi veliko vredno, zato mora biti pošten.

Pri delu ima lahko opravka tudi z nevarnimi, strupenimi, vnetljivim in eksplozivnimi snovmi, zato lahko pride do poškodbe ali zastrupitev. Zato mora uporabljati zaščitno delovno obleko, čevlje, rokavice, vetrovko in dežni plašč ter upoštevati predpise o varnosti pri delu.

Delovno področje in razmere dela

Zaposli se lahko v industrijskem podjetju, trgovini, na železnici, letališču ali v bolnišnici, kjer prevzema, skladišči in izdaja blago.

Delo poteka v zaprtih prostorih, lahko tudi zunaj. Med delom je pogosto izpostavljen prepihu, zato je možnost obolevanj večja. Delovni prostori so lahko tudi zelo hrupni. Dela lahko v dopoldanski izmeni ali v dveh izmenah, lahko tudi med vikendi.