Kaj več informacij najdete na spletni strani Visokošolskega zavoda FIZIOTERAPEVTIKA

http://www.fizioterapevtika.si/ ali pridite na INFORMATIVNE DNEVE, v petek, 15. 02. 2019 ob 10:00 in 16:00 uri ter soboto, 16. 02. 2019 ob 10:00 uri na Slovensko cesto 58, Ljubljana.

fizioterapevtika

V študijskem letu 2019/2020 pričenjamo z drugostopenjskim oz. magistrskim študijem fizioterapije, ki je izjemnega pomena za zagotavljanje uspešne rehabilitacije pacientov in drugih.

Študij bo usmerjen v manualno terapijo pri predmetu Principi manualne terapije. Podpora manualnim tehnikam pa je tudi kinezioterapija oz. gibalna terapija. Pri poznavanju učinkov manualnih terapij študent odkriva in spoznava zapletene mehanizme delovanja človeškega telesa.

Preko splošnih in specialnih testov se nauči prepoznavati katera struktura je odgovorna za pacientovo težavo oziroma kje leži vzrok za izpad funkcije. Po temeljitem fizioterapevtskem pregledu in postavitvi diagnoze fizioterapevt opravi ustrezno terapijo in takoj nato s ponovnim testiranjem preveri učinkovitost svojih postopkov. Pri fizioterapevtski obravnavi je prednost ortopedske medicine in manualne terapije prav v tem, da fizioterapevt dobi povratno informacijo o pravilnosti svojih ugotovitev in o uspešnosti terapevtskih posegov takoj.

Magister fizioterapije ima tudi pogoje za nadaljevanje študija na tretji stopnji (doktorat) in za raziskovalno delo na področju fizioterapije.

Preverite predstavitveni video:

FIZOTERAPEVTIKA 2019 from Sfinga Pro on Vimeo.

KAJ JE FIZIOTERAPIJA?

Po WHO je zdravstvena dejavnost, ki je predvsem usmerjena v ohranjanje optimalnega zdravja in funkcije telesa oz. v vzdrževanje, razvoj in ponovno vzpostavitev telesnih funkcij.

ZAKAJ ŠTUDIRATI FIZIOTERAPIJO?

Izzivi sodobnega sveta potrebujejo fizioterapevte, ki s strokovnimi pristopi zagotavljajo temelje za dolgoživo in aktivno delovanje ljudi v moderni družbi. Študij združuje naravoslovna, družboslovna in tehnična znanja ter ročne spretnosti.

Možnosti za zaposlitev so zelo dobre in raznilike tako v javnem sektorju kot zasebnem (zdravstvo, zdravilišča, centri za promocijo zdravega življenja, šport, wellness, domovi za starejše)…

Možnosti za zaposlitev se bodo še povečale glede na pričakovane spremembe.

Prvostopenjski visokošolski študijski program »FIZIOTERAPIJA«

  • traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 ECTS (številka pri predmetu pomeni obseg v ECTS kreditih-1ECTS predstavlja 25-30 ur dela študenta pri usvajanju znanja in veščin in vključuje vse aktivnosti študijskega programa);
  • študijski program nima modulov in nima smeri ter je skladen z zahtevami in principi bolonjskega izobraževanja.

Po zaključeni prvi stopnji je diplomant/ka (dipl. fiziot. (VS)) usposobljen/a za samostojno izvajanje fizioterapevtske dejavnosti, ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja, izbiranje, doziranje in preverjanje ustreznih fizioterapevtskih metod in tehnik, vzdrževanje, vzpostavljanje in izboljševanje psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, motenih v razvoju in drugih.

Izobražen je za samostojno in timsko delo, pri čemer upošteva načela fizioterapevtske stroke in se dosledno ravna po Kodeksu etike fizioterapevtov.