Razpis: Zaposli me

Vsi mladi in starejši nad 50 let, ki so brezposelni in so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje lahko po novem zaprosijo za subvencijo za zaposlitev v vseh regijah Slovenije na razpisu Zaposli me. Subvencija velja za obdobje enega leta za polni delovni čas.

Za javna povabila, torej subvencije imajo na voljo 5,5 milijonov evrov. Sprva so imeli v načrtu veliko manj sredstev. Delodajalci, ki bodo zaposlili nove kandidate bodo prejeli subvencijo v višini 5.000 evrov do 10.000 evrov. Če je ta oseba invalid, ki jo zaposlujejo pa bo delodajalec dobil sorazmerno manj, saj invalid ne more delati polni delovni čas in lahko dela le krajši čas.

Koga vse lahko zaposlijo preko subvencije?

 • vsi, ki so dolgotrajno zaposleni,
 • nimajo dokončane srednje šole,
 • so mlajši od 30 let in so brezposelni najmanj 6 mesecev,
 • so starejši od 50 let in so brezposelni 3 mesece,
 • vsi ki iščejo prvo zaposlitev in so pridobile strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj kot 2 letoma in so brezposelne vsaj 6 mesecev,
 • so invalidi,
 • so pripadniki romske skupnosti.
Zaposli me

Mladi do 30 let in starejši nad 50 let, pohitite s prijavo na razpis!

KORISTNI NAPOTKI

Preden oddate javno povabilo morate najprej sporočiti prosto delovno mesto s pomočjo eStoritev ali obrazca PDM-1. Upoštevati morate postopek izbire kandidata. Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo za subvencionirano zaposlitev na vašo območno službo v kraju, kjer živite. Kandidate delijo v dve skupine (A in B sklop). Sklop A sestavljajo kandidati, ki so zaposleni za nedoločen čas vsaj 12 mesecev ali samozaposlene osebe (samostojni podjetnik). Sklop B sestavljajo delodajalci, ki imajo registrirano poslovno na takšnem območju, ki ni gospodarsko razvita oz. je problem velika brezposelnost in so pripravljeni zaposliti nove ljudi. Izpolnjevati morajo pogoj, da so bili v roku največ 36 mesecev po uvedbi stečaja ali likvidacije neke dejavnosti na tem območju ustanovljeni za sanacijo tega podjetja. Ponudniki v tem sklopu morajo izpolnjevati tudi druge pogoje, določene v javnem povabilu.

Ponudbo lahko oddate vsak dan do 30. 09. 2014 za sklop A in do 28. 11. 2014 za sklop B. Pohitite, saj je razpoložljivih sredstev vse manj.


OBRAVNAVA PONUDB:

Vaše ponudbe, ki jih predložite, obravnavajo strokovna komisija vsak teden na vaših območnih enotah. Odpiranje javnih povabil je javno. Odpiranje ponudb na vseh območnih službah od 24. Do 26. Septembra 2014, zaradi velikega števila prejetih ponudb ne bo javno!

Seznam delodajalcev, katerih ponudbe so bile sprejete na javnem povabilu Zaposli.me. Objava je vidna na spletni strani Zavoda za Zaposlovanje, dne 22. 09. 2014. Povezava:  Izbrane ponudbe.

Izbrano brezposelno osebo morajo delodajalci zaposliti v 30-ih dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi dodelitvi subvencije. Delovno razmerje se sklene na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z brezposelno osebo za najmanj 12 mesecev (eno leto). Po sklenitvi delovnega razmerja se odjavite iz evidence brezposelnih oseb. Za dodatna vprašanja se obrnite na vašo svetovalko na Zavodu za zaposlovanje.

KATERI DELODAJALCI SE LAHKO USPEŠNO PRIJAVIJO NA JAVNO POVABILO?

Vsi, delodajalci, ki imajo sedež svoje dejavnosti registrirano v kraju, kjer je velika brezposlenost bodo bolj uspešni, saj se bo več kandidatov prijavilo na takšen razpis.

Problematska področja v Sloveniji so:

 • območje občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika,
 • območje občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad,
 • Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma. Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož,
 • Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej,
 • Maribor s širšo okolico: območje občin Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka,
 • Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi ali
 • občina Hrastnik, Radeče ali Trbovlje.

Pohitite na razpise in si tako povečajte svoje zaposlitvene možnosti. Srečno!

2017-01-22T18:39:07+00:00