Zdi se, da se dandanes le redko kdo lahko pohvali s pogodbo za nedoločen čas, tisti, ki dobi pogodbo za določen čas, pa je lahko že »srečnež«. Prav v teh dneh se povsod v medijih pojavlja pojem »novodobno suženjstvo«, ki poudarja anomalije študentskega dela, dela s skrajšanim delovnim časom in dela preko samostojnih podjetij ter različnih pogodb, tj. avtorske in podjemne, ki v zadnjem času nadomeščajo standardne pogodbe za določen oz. nedoločen čas. Poleg omenjenega pojma pa vse pogosteje slišimo še eno misel – ne iščite zaposlitve, temveč dela. Kljub temu, da bi se o tem dalo napisati kar nekaj (kritičnih) besed, vam pred odločitvijo za obliko sodelovanja z delodajalcem prilagamo kratek opis in izračun obdavčitve za že omenjene oblike dela.
ID-10029449

  1. Podjemna pogodba

Podjemno pogodbo delodajalec in delojemalec običajno skleneta, ko gre za nek določen posel, kot je denimo izdelava, popravilo različnih stvari, čiščenje prostorov, varstvo otrok ipd. Pri tem ne gre za stalno delo, temveč le za občasna oz. začasna dela, pri čemer čas trajanja podjemne pogodbe ni določen. Podjemnik se zaveže, da bo v vnaprej določenem časovnem roku opravil posel, delodajalec, ki je v tem primeru imenovan naročnik, pa se zaveže, da bo za opravljeno delo plačal. Ko je delo opravljeno, pogodba uradno preneha veljati. Če ste brezposelni in prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS, lahko preko omenjene pogodbe opravljate občasna dela in tam še vedno ostanete prijavljeni kot brezposelna oseba.

V kolikor bo vaš bruto znesek pogodbe znašal 1000 evrov, boste nadalje morali plačati še številne prispevke; prispevek za zdravstveno zavarovanje (6, 36 %) ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – PIZ (15, 5 %). Poleg tega je plačilo preko podjemne pogodbe obdavčeno v okviru dohodka iz zaposlitve kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in se vključuje v letno dohodninsko osnovo (25 %).

Davčno osnovo predstavlja dohodek, ki je zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % od dohodka. Poleg normiranih stroškov lahko posameznik uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in prenočitve, ki so povezani z opravljanjem dela ali storitev iz podjemne pogodbe, vendar le na podlagi ustreznih dokazil (računov itd.) v okviru ugovora zoper informativni izračun dohodnine.

V primeru omenjenega bruto zneska boste dobili neto izplačilo 611,05 evrov (v kolikor ste zavarovani za polni delovni čas, bo vaše neto izplačilo znašalo 727, 30 evrov), delodajalec pa bo za vas plačal 1343, 80 evrov (vključeni so stroški za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek PIZ na bruto prejemek ter posebni davki na določene prejemke od bruto zneska).

 

  1. Avtorska pogodba

Avtorska pogodba je pogosta oblika dela na področju književnosti, znanosti in umetnosti. Z omenjeno pogodbo se avtor zaveže ustvariti določeno delo, naročnik pa, da bo plačal honorar.

Tudi za omenjeno pogodbo za vas kot podjemnika velja enaka obdavčitev kot za prejšnjo pogodbo. Tako boste v primeru omenjenega bruto zneska dobili neto izplačilo 611,05 evrov (v kolikor ste zavarovani za polni delovni čas, bo vaše neto izplačilo znašalo 727, 30 evrov), nekoliko nižji pa bodo stroški za delodajalca (izključeni so posebni davki), tako da bo delodajalec v primeru bruto zneska 1000 evrov za vas odštel 1093, 80 evrov.

 

  1. Samostojni podjetnik (s. p.)

Samostojni podjetniki se soočajo z 2 vrstama stroškov: s fiksnimi ter z variabilnimi stroški.

Pod fiksne stroške se uvrščajo prispevki za socialno varnost (prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje), ki jih mora vsak samostojni podjetnik davčnemu uradu plačevati mesečno. Stroški se obračunavajo od osnove, od katere se plačuje prispevek do 15. v mesecu za mesec nazaj. Od 1. julija leta 2013 je za osebe, ki se v poslovni register kot s. p. vpisujejo prvič, možno uveljavljati