Zdi se, da se dandanes le redko kdo lahko pohvali s pogodbo za nedoločen čas, tisti, ki dobi pogodbo za določen čas, pa je lahko že »srečnež«. Prav v teh dneh se povsod v medijih pojavlja pojem »novodobno suženjstvo«, ki poudarja anomalije študentskega dela, dela s skrajšanim delovnim časom in dela preko samostojnih podjetij ter različnih pogodb, tj. avtorske in podjemne, ki v zadnjem času nadomeščajo standardne pogodbe za določen oz. nedoločen čas. Poleg omenjenega pojma pa vse pogosteje slišimo še eno misel – ne iščite zaposlitve, temveč dela. Kljub temu, da bi se o tem dalo napisati kar nekaj (kritičnih) besed, vam pred odločitvijo za obliko sodelovanja z delodajalcem prilagamo kratek opis in izračun obdavčitve za že omenjene oblike dela.
ID-10029449

  1. Podjemna pogodba

Podjemno pogodbo delodajalec in delojemalec običajno skleneta, ko gre za nek določen posel, kot je denimo izdelava, popravilo različnih stvari, čiščenje prostorov, varstvo otrok ipd. Pri tem ne gre za stalno delo, temveč le za občasna oz. začasna dela, pri čemer čas trajanja podjemne pogodbe ni določen. Podjemnik se zaveže, da bo v vnaprej določenem časovnem roku opravil posel, delodajalec, ki je v tem primeru imenovan naročnik, pa se zaveže, da bo za opravljeno delo plačal. Ko je delo opravljeno, pogodba uradno preneha veljati. Če ste brezposelni in prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS, lahko preko omenjene pogodbe opravljate občasna dela in tam še vedno ostanete prijavljeni kot brezposelna oseba.

V kolikor bo vaš bruto znesek pogodbe znašal 1000 evrov, boste nadalje morali plačati še številne prispevke; prispevek za zdravstveno zavarovanje (6, 36 %) ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – PIZ (15, 5 %). Poleg tega je plačilo preko podjemne pogodbe obdavčeno v okviru dohodka iz zaposlitve kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in se vključuje v letno dohodninsko osnovo (25 %).

Davčno osnovo predstavlja dohodek, ki je zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % od dohodka. Poleg normiranih stroškov lahko posameznik uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in prenočitve, ki so povezani z opravljanjem dela ali storitev iz podjemne pogodbe, vendar le na podlagi ustreznih dokazil (računov itd.) v okviru ugovora zoper informativni izračun dohodnine.

V primeru omenjenega bruto zneska boste dobili neto izplačilo 611,05 evrov (v kolikor ste zavarovani za polni delovni čas, bo vaše neto izplač