Na zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje smo v preteklih dneh zasledili poziv delodajalcem za prijavo na razpis »Prvi izziv«

Prvi izziv omogoča izbranim delodajalcem iz vzhodne Slovenije dodeljeno subvencijo v višini 7250 evrov oz. sorazmerno manj za zaposlitev invalida, za obdobje vsaj 15-mesečne neprekinjene zaposlitve (z vključujočim 3-mesečnim poskusnim delom) za polni delovni čas.

Prvi izziv

Število subvencij za zaposlitev je odvisno od števila zaposlenih pri delodajalcu. Na voljo je 20,7 milijonov evorov sredstev.

Z javnim povabilom »Prvi izziv 2015« želijo omogočiti zainteresiranim delodajalcem zaposlitev 2859 mladih iskalcev zaposlitve, starih od 15 do 29 let, ki so vsaj tri mesecev prijavljeni pri Zavodu in imajo stalno prebivališče v vzhodnem delu naše države, ter se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Pozivu se lahko pridružijo vsi zainteresirani delodajalci, tako pravne in fizične osebe.

Namen projekta »Prvi izziv 2015« služi zmanjšanju neskladij med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, želi izboljšati položaj mladih na trgu dela ter nudi priložnost vsem mladim, da se izkažejo, si pridobijo nova znanja, spretnosti in delovne izkušnje, hkrati pa delodajalcem omogoča zaposlovanje kadra, ki ga potrebujejo.