Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v prihodnjih mesecih pripravlja projekt, preko katerega bi mladim iskalcem zaposlitve na področju šolstva oz. izobraževanja omogočili 300 delovnih mest.vzgojitelj, izobraževanje

  1. Kdo se bo lahko prijavil na razpis?

Na razpis se bodo lahko prijavili javni zavodi (šole, vrtci, zavodi za otroke s posebnimi potrebami), ki imajo v svojem kolektivu osebo, ki je pred tem, da se naslednje leto (v roku desetih mesecev) upokoji. Skupaj z osebo pred upokojitvijo bo nato zavod sprejel pakt, da bo ta prejemala polno plačo do izteka pogodbenega razmerja ob polovičnem delovnem času, prav tako pa bo polno plačo (30. plačilni razred) za delo, opravljeno v polovičnem delovnem času, prejemal ustrezni kandidat.

Razpis bo, v kolikor bodo izpolnjeni določeni pogoji, javno znan okrog 17. novembra 2015. V času od (predvidoma) 17. novembra do 1. 1. 2016 bodo nato šole in vrtci ter ustanove za otroke s posebnimi potrebami imeli čas, da najdejo primerno osebo, tj. mladega iskalca zaposlitve, ki bi jo po preteku desetih mesecev (ko se bo drugi pedagog upokojil) zaposlili za nedoločen čas. V tem času bo moral mladi iskalec zaposlitve opraviti strokovni izpit, ki bo tudi pogoj za nadaljnjo zaposlitev.

Na razpisu bodo prednost pri izboru imeli javni zavodi, ki so na območjih z višjo stopnjo brezposelnosti, pa tudi tisti zavodi, ki bodo imeli ustrezen predlog načrta in ki bodo inovativni ob snovanju načrta usposabljanja ipd.

Vsak zavod bo lahko zaposlil le enega mladega iskalca zaposlitve, kandidira pa lahko z večimi.

  1. Kdo od mladih iskalcev zaposlitve bo ustrezal pogojem?

Javni zavodi bodo imeli možnost usposabljati in kasneje zaposliti mlade iskalce zaposlitve, ki še niso opravili strokovnega izpita (in niso opravljali pripravništva) in ki iščejo prvo zaposlitev. Do razpisa morajo kandidati imeti tudi ustrezno izobrazbo in biti stari do 29 let (vključno z 29. letom starosti!). Po končanem usposabljanju (tj. preteku desetih mesecev in opravljenem strokovnem izpitu) bo kandidat ob izpolnjevanju vseh pogojev prejel pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Na razpis se ne morejo prijaviti pedagogi in andragoški delavci ter osebe, ki delo opravljajo npr. v knjižnici (torej vse osebe, ki niso neposredno vključene v sam pedagoški proces, med katerega lahko uvrščamo poučevanje, delo v vrtcu idr.). Prav tako v poštev ne pridejo učitelji, ki se ukvarjajo oz. se želijo ukvarjati s poučevanjem odraslih (različne ljudske univerze ipd.).

  1. Kje bodo objavljeni podatki o zavodih, izbranih na razpisu?

Podatki javno ne bodo znani, zatorej karierni svetovalci priporočajo, da mladi razširijo svojo mrežo poznanstev in se sami povežejo z ustanovami, ki bi morda bile pripravljene sodelovati na razpisu, oz. z ustanovami, za katere vedo, da pogojem razpisa ustrezajo (torej, da imajo v svoji vrsti nekoga, ki je skorajda pred upokojitvijo).

  1. Kako bo v letošnjem letu s pripravništvi v šolstvu?

Omenjeni razpis bo nadomestil razpis za plačano pripravništvo, ki naj bi bilo prvotno razpisano v mesecu oktobru. Tako plačanega pripravništva v prihodnje ne predvidevajo več, prav tako je ukinjeno neplačano (volontersko) pripravništvo.