Mnogi se v današnjem času spopadajo s težko zaposljivostjo. Problem predstavljajo predvsem mladi. Ko najdete na katerem izmed zaposlitvenih portalov oglas za delo, se pojavi problem, kako napisati prošnjo, s katero boste pritegnili pozornost delodajalca, da vas bo povabil na zaposlitveni razgovor. Odgovor na to vprašanje ni preprost. Delodajalci so različni, kakor tudi zahteve delovnih mest, zato boste dobro prijavo na delovno mesto napisali, če si boste dobro pogledali oglas, kaj to delovno mesto od nas pričakuje. Pomembno je, da si vzamete čas za pisanje in verjamete, da boste zmogli. Zberite čim več informacij o delovnem mestu, delovnih nalogah, naravi dela, posebnih pogojih dela.

Prepričljiva prošnja za zaposlitev

Pomembno je, da si vzamete čas za pisanje in verjamete, da boste zmogli.

Kako pridobiti informacije?

Nič vas ne stane, če po telefonu pokličete delodajalca ali če se pozanimate pri znancih in prijateljih, ki že delajo ali so delali v tem podjetju, če spremljate članke na to temo. Pomembno pa je predvsem, da se čim več izobražujete na tem področju. Ko pridobite informacije, sledi razmislek o vas samih – katere so vaše spretnosti, sposobnosti, delovne izkušnje, znanja, interesi, osebnostne lastnosti. Delodajalca zanimajo predvsem vaše kvalitete, zato pišite pozitivne stavke, vendar v mejah normale, če ste res prepričani, da ste primerni za to delovno mesto. Imejte v mislih – v čem sem boljši od drugih, kaj lahko doprinesem k podjetju, da bova zadovoljna tako jaz kot potencialni delodajalec. Pravega recepta ni, kako napisati uspešno prošnjo za zaposlitev, velja pa omeniti, da bodite ravno prav samozavestni in pošteni. Pišite le tiste lastnosti in izkušnje, ki so resnične. Zavedati se morate, da vas delodajalec ne pozna in da le iz vaše prošnje za zaposlitev in življenjepisa lahko razbere ali ustrezate zahtevam, ki jih zahteva delovno mesto. Torej, ko se lotite pisanja prošnje za zaposlitev, se je vredno potruditi.

Na kaj je potrebo paziti?

Strnimo najpomembnejše:

 • pri pisanju bodite jasni, kratki in jedrnati;
 • upoštevajte zahteve delovnega mesta, želje delodajalca;
 • za vsako delovno mesto napišite novo prijavo, ne oklepajte se starih, razen, če ste prepričani, da res deluje, oziroma če vas vsaj na podlagi te prošnje pokličejo na razgovor;
 • vedno si shranite kopijo prijave, ki ste jo poslali delodajalcu, za lastno evidenco,
 • na zavodu za zaposlovanje pokažite vaše prijave in jih vprašajte za mnenje, kako bi lahko izboljšali vašo prošnjo za zaposlitev;
 • prošnja za zaposlitev naj bo napisana v programu Word, pisava Times New Roman, velikost 12 točk, na A4 formatu in natisnjena na bel papir;
 • pazite na slovnične napake (tiskarske napake);
 • vzemite si veliko časa za pisanje prijave na delovno mesto;
 • ne čakajte, da vam odgovorijo, pišite nove prijave;
 • ne navajajte, zakaj ste zapustili prejšnje delovno mesto oz. zakaj so vas odpustili;
 • vaša prošnja za zaposlitev naj ima estetski izgled (glava, uvod, jedro, zaključek);
 • k prošnji za zaposlitev priložite tudi življenjepis, motivacijsko pismo, reference;
 • verjemite vase in ne obupajte, kajti le vztrajni pridejo do cilja.

Med tem časom, ko iščete novo delo, bodo vaše prošnje temu primerno različne. Prošnja ni le življenjepis, ampak celoten paket dokumentov.

Dopisi, ki vam bodo prišli prav pri iskanju zaposlitve so:

Ponudba za delo (prošnja) je v bistvu spremno pismo, ki ga pošljete delodajalcu, pri katerem bi želeli delati, vendar trenutno nima javne objave za vas ustreznega delovnega mesta. 

Namen prošnje za delo je:

 • iskanje morebitnih skritih prostih delovnih mest na vašem področju,
 • iskanje priložnosti za razgovore in
 • samopromocija pri potencialnih zaposlovalcih.

Prošnje za delo pošiljajo iskalci zaposlitve, ki imajo na nekem področju dela izkušnje. Če se prijavljate za delo v trgovini, omenite v katerih poslovalnicah ste delali in kaj ste se tam naučili. Če imate raznolike izkušnje, omenite, da ste bili v času izobraževanja delovni in da imate delovne navade, vendar se osredotočite na izkušnje, ki se vežejo na delovno mesto, kjer se prijavljate. Na prosta delovna mesta se lahko prijavite tudi, če prosto delovno mesto ni javno objavljeno in ste zanj izvedeli preko telefonskega pogovora z delodajalcem. V vašem kraju naredite seznam podjetij, ki bi bila za vas zanimiva. Poiščite ustrezne osebe v teh podjetjih, jih kontaktirajte in če potrebujejo nove kadre, jim pošljite prošnjo za delo. Da si vas bo kadrovik dobro zapomnil, lahko v enem stavku napišete pohvalo podjetju. S tem boste dali vedeti, da ste resnično zainteresirani za delo pri njih, ne pa da zgolj iščete delo kjerkoli.

 

profesionalno

Tudi brez izkušenj pošljite prošnjo profesionalno in bodite prepričani vase.

Kot priloge ne pozabite na priporočila. Priporočila so dokazila, da ste pri nekemu delodajalcu delali uspešno. Pozitivna priporočila lahko veliko prispevajo k povečanju vaših možnosti za zaposlitev, če so seveda verodostojna in vam jih pripravijo osebe, ki jih kadrovik ceni. Predhodni delodajalec torej jamči, da ste dosegli neka znanja in so bili z vami zadovoljni, zato so priporočila vsekakor dobra popotnica za vnaprej. Ko opravljate delovno mesto recimo preko študentskega servisa ali če ste zaposleni za nedoločen oziroma določen čas, iščite osebe, ki vas dobro poznajo, imajo določeno kredibilnost in od katerih lahko pričakujete pozitivno priporočilo (direktorje podjetij, vodje oddelkov, vašega mentorja, ki vas je usposabljal, vodje oddelkov, profesorje, pri katerih ste delali projektno delo, strokovno prakso, tečaje jezikov in druge tečaje, ki ste se jih udeležili kako drugače morda preko zavoda za zaposlovanje, predsednike klubov itd.). Večina ljudi ne ve, kako napisati dobro priporočilo.

Osebi, ki vam daje referenco, pomagajte tako, da ji ponudite primer priporočila, ki ga bo samo ustrezno dopolnila. Tako ne bo izgubljala preveč časa, referenca pa bo vključevala vaša znanja in sposobnosti, ki jih želite izpostaviti. Delodajalci lahko priporočila preverjajo pri dotičnih osebah in podjetjih, ki vam je referenco dala. Uporabljajte le priporočila, za katera ste prepričani, da so resnična in vam ne morejo škoditi.

Priloge, ki jih pošiljamo k prošnji za zaposlitev so tudi potrdila in certifikati o opravljeni formalni izobrazbi v nekem izobraževalnem času, za katerega ste se šolali. Poleg potrdila o uspešno opravljeni maturi, diplomi, magisteriju, doktoratu priložite še potrdila o tečajih, seminarjih, licencah, opravljenih pregledih ipd. je potrebo obvezno priložiti k prošnji za delo, če je v oglasu to navedeno kot zahtevan pogoj za prijavo. Bodite pozorni le na to. Pri nekaterih višjih položajih oz. poklicih v javni upravi ali na sodišču se zahtevajo originalna potrdila, overjena pri notarju. Sicer zadostuje, če priložite kopijo. Če oglas tega ne zahteva, jih priložite poljubno. Če vas pokličejo na razgovor, jih lahko opozorite tudi na vse to, kar ste navedli kot priloge in dokazila.

Na slovenskem trgu dela so iskalci zaposlitve vsi, ki so prijavljeni na Zavod za zaposlovanje in aktivno ali pa neaktivno iščejo zaposlitev. Nekateri iščejo svojo prvo zaposlitev, nekateri so pri svojem iskanju uspešni, nekateri manj uspešni. Nekateri dobijo delo prej, nekateri pa kasneje. Preden se lotimo prošnje za zaposlitev je potrebno vedeti v kakšnem finančnem stanju je podjetje. Podjetja v Sloveniji se srečujejo z problemom, kako pridobiti dobrega sodelavca. Pogosto zavračajo popolnoma primerne kandidate, ker se neustrezno pripravijo, napišejo obupne življenjepise, se ne znajo primerno obnašati na razgovoru, niso komunikativni. Pomembno je, da prepričate delodajalca.

Velikokrat se ne zavedamo, kje so naše napake, delodajalci nam pa tega ne bodo povedali. Pomembno je namreč, da nam neka tretja oseba pove, kje delamo napake in da si priznamo, kaj bi bilo potrebno izboljšati in se napačnega vzorca ne držimo vnaprej. Tukaj iz