Delo prometnika je, da vodi in usmerja promet na železniški postaji in med postajališči.

Delovni postopki

Prometnik je zadolžen, da skrbi za varen uvoz, izvoz in prevoz vlakov na železniški postaji ali pa na dveh daljinsko vodenih postajah. Njegova skrb je varna vožnja vlaka, poleg tega usklajuje, usmerja in nadzoruje delo zaposlenih na postaji.

Pri večjih železniških postajah opravlja operativno – prometne naloge v prometnem uradu, v centrali in na postajnem prostoru.

Na manjših železniških postajah njegovo delo zajema prodajo vozovnic in druga operativna dela.

 

prometnik 1

 

Delovni pripomočki

Železniške postaje, kjer imajo opremljene signalno – varnostne naprave, prometnik sam postavlja in določa vozne poti vlakov. Na postavljalni mizi ima shematsko tirno sliko postaje in signalov. Voznoredne pripomočke, kot so elektronski grafikoni in voznoredne knjižice, mora znati uporabljati vsak prometnik. Poleg tega je del njegove opreme signalni loparček, ustna piščalka, ročna signalna svetilka in računalnik.

Na kaj mora biti pozoren?

Ko je vse pripravljeno, da vlak varno prispe na peron, ga prometnik pričaka. V primeru, če je potrebno obvesti strojevodjo in vlakovodjo ali bi naj prišlo do zapore proge, morebitnem križanju vlakov, počasne vožnje, okvare signalov in drugih težavah, ki lahko vplivajo na nadaljnjo varno vožnjo vlaka. Ko prometnik da dovoljenje za vožnjo, šele vlak lahko odpelje.

Prometnik mora biti zbran, natančen, mora imeti sposobnost hitrega odločanja in reagiranja, dobro je tudi, da ima smisel za delo in stike z ljudmi.

Njegovo delo zna biti nevarno, saj se dosti giba po postajnem območju, po glavnih tirih in progi, saj so te elektrificirani. Opravka ima z napravami, ki so pod visoko napetostjo, zato mora za varno opravljeno delo upoštevati vsa navodila in uporabljati zaščitna sredstva.

Delovno področje in razmere dela

Delo prometnika poteka na železniški postaji, glavni in pomembni prostor je prometna pisarna, kjer s pomočjo elektronskega grafikona spremlja vožnje vlakov. S sosednjimi postajami se o vožnji sporazumeva in dogovarja preko telefona. Prometno – operativna služba poteka na večjih postajah.

Delo prometnika poteka v zaprtem prostoru in na prostem, na peronu. Pogosto je v stiku z ljudmi, delo pa poteka izmenično.