Poklic prodajalec je še vedno feminiziran poklic, saj to delo opravljajo in se zanj na novo odločajo večinoma ženske. Vsekakor pa je primeren za oba spola. Ker je delo prodajalca zelo raznoliko, je možnost zaposlovanja na tem področju velika. Na spletni strani Zaposlitev.info si preglejte aktualna delovna mesta, ki so trenutno iskana na trgu dela.

prodajalec

Opis dela

Prodajalec je oseba, ki prodaja blago oz. izdelke. Pri tem ločimo različne vrste prodaje, in sicer prodajo blaga na drobno ali na debelo, prodajo v velikih trgovskih centrih oz. verigah ali v malih trgovskih družbah ter prodajo v različnih specializiranih trgovinah. Poleg prodajnih storitev prodajalec v trgovini še naroča in prevzema blago ter preverja njegovo kakovost in količino, razlaga, pakira, skladišči in razvršča produkte na police ter označuje njihove cene, preverja rok uporabe živil, streže kupcem in jim pomaga poiskati določen izdelek. Izpolnjuje tudi prodajne listine in vodi evidence naročenega, pripeljanega in prodanega blaga. V času inventure pa pripravi blago za popis, popiše zaloge in izračuna njihovo vrednost. Prodajalec velik čas delovnika preživi za blagajno, kjer skenira cene in za prodano blago izstavlja račune, zato ima lahko veliko opravka z denarjem. Prodajalec lahko opravlja smo eno fazo ali vse od zgoraj naštetega.

Prosta delovna mesta za delovno mesto prodajalec najdete v kategoriji: Trgovina(Klik).

Izobraževanje

Če si želite postati prodajalec, se boste morali po končani osnovni šoli vpisati na 3-letno poklicno srednjo šolo program trgovec. Šolanje zaključite z zaključnim izpitom. Delo trgovca pa lahko opravljate tudi s kakšnim drugim poklicem, saj za to delovno mesto ni predpisane izobrazbe.

Področja dela

Prodajalec se lahko zaposli na različnih področjih. Svoje delo lahko opravlja v trgovini ali izven nje: na stojnicah, tržnici ali sejmih … Prodaja lahko v kiosku ali trafiki, klasični trgovini z živili ali specializirani prodajalni (mesnica, prodajalna s kruhom, športna trgovina, trgovina s čevlji, železnina, trgovina s pohištvom ali belo tehniko, bencinska črpalka ipd.), v samopostrežni prodajalni, blagovni hiši, diskontu, veleblagovnici in v nakupovalnem centru. Seznam različnih vrst prodajaln je zelo dolg. Prodajalec lahko prodaja avtomobile, kozmetične izdelke, elektroniko, glasbila, gradbeni material, knjige, nakit, tekstil, kmetijske stroje, sadje in zelenjavo … Prodajalec lahko dela tudi na terenu ali pa trži izdelke od vrat do vrat.

Delovni čas in razmere

Čas prodajalčevega dela je največkrat dvoizmenski, redkeje dela ponoči. Začne se pred odprtjem in traja tudi po zaprtju trgovine. Delo večinoma poteka v zaprtem prostoru ali pa prehaja iz odprtega v zaprt prostor in obratno. Redkeje dela samo na odprtem prostoru. Med svojim delom se veliko premika, hodi in sklanja. Primoran je premikati srednje težka bremena in očistiti umazanijo s tal ali tekočega traku. Lahko nosi s strani podjetja predpisano delovno obleko ali po zakonu predpisano zaščitno obleko (zaščita za lase, rokavice, halja …).

Sposobnosti za delo

Prodajalec mora imeti smisel za računanje, da lahko denarno dobro posluje. Biti mora prijazen, ustrežljiv in pošten. Pomembna je točnost in hitrost. Znati se mora pogovarjati s kupci in imeti sposobnost oceniti ljudi glede na njihove značilnosti. Prodajalec mora biti urejen ter do kupcev kar se da profesionalen.

Prodajalec se lahko zaposli v vsakem podjetju, kjer se blago, izdelki oz. produkti prodajajo. Možnosti za opravljanje tega poklica je veliko, zato ne bi smeli imeti težav pri iskanju zaposlitve.

Prosta delovna mesta za delovno mesto prodajalec najdete v kategoriji: Trgovina(Klik).