Po izgubi zaposlitve, v mnogih primerih pa tudi takoj po zaključenem izobraževanju, je nadaljnji korak prijava pri Zavodu za zaposlovanje, in sicer v evidenco brezposelnih oseb. Za vse tiste, ki ste v fazi prijave, smo pripravili kratek pregled postopka.

Prijava v evidenco brezposlenih oseb

Kdo se lahko prijavi?

Na uradni strani Zavoda RS za zaposlovanje je objavljeno, da se v evidenco brezposelnih oseb lahko prijavite posamezniki, ki iščete zaposlitev in ste zmožni za delo, ste aktivni iskalci zaposlitve in ste jo pripravljeni sprejeti ter

 • niste v delovnem razmerju;
 • niste samozaposleni;
 • niste poslovodna oseba v osebni družbi;
 • niste poslovodna oseba v enoosebni družbi d.o.o. ali zavodu;
 • niste pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje;
 • niste upokojenci;
 • nimate statusa dijaka, vajenca, študenta ali statusa udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.


V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavite tudi:  

 • če imate status udeleženca izobraževanja odraslih in izpolnjujete pogoje za pridobitev denarnega nadomestila ter boste aktivno iskali zaposlitev ob nadaljevanju izobraževanja;
 • če ste tujec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev denarnega nadomestila med brezposelnostjo ali imate veljavno osebno delovno dovoljenje;
 • če ste tujec s prostim dostopom na slovenski trg dela: družinski član slovenskega državljana, državljan držav EU, EGP ali Švicarske konfederacije, družinski član državljanov EU, EGP, Švicarske konfederacije, ki nima državljanstva, tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, begunec, tujec s statusom rezidenta za daljši čas v drugi državi EU, tujec slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni vrsti in zakonito prebivate v Republiki Sloveniji;
 • če ste tujec, ki je žrtev trgovine z ljudmi ali žrtev nezakonitega zaposlovanja, oseba s subsidiarno zaščito ali imate modro karto.  

Kje in kako se lahko prijavite?

V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavite na uradu za delo območne službe, ki ga sami izberete. Prijavite se lahko:

 • elektronsko – preko spletne strani Zavoda za zaposlovanje. Pred tem se je potrebno registrirati v portal Poiščidelo.si
 • osebno – pri uradni osebi Zavoda za zaposlovanje izpolnite obrazec prijave in ga lastnoročno podpišete;
 • po pošti – izpolnjen in podpisan obrazec prijave pošljete po pošti.

Ob prijavi je potrebno predložiti naslednje dokumente:

 • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list);
 • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec;
 • na Zavodu vas lahko zaradi pridobitve podatkov o delovni in zavarovalni dobi zaprosijo za predložitev spričevala oz. diplome o pridobljeni izobrazbi in delovne knjižice.

Priporočljivo je, da se v evidenco brezposelnih oseb prijavite takoj po prenehanju delovnega razmerja. To velja zlasti tedaj, ko želite uveljavljati pravico do denarnega nadomestila za brezposelnost, saj je vlogo potrebno vložiti v 30 dneh po prenehanju zavarovanja. Če zahtevka ne vložite v omenjenem roku, pravice sicer ne izgubite, vendar se vam čas prejemanja denarnega nadomestila ustrezno zmanjša.