Ste obremenjeni s tem, kako se boste predstavili na zaposlitvenem razgovoru? Predstavitev vaših veščin, talentov, sposobnosti in izkušenj je vsekakor zelo pomembna, vendar je enako pomembno, da med razgovorom tudi vi pridobite informacije o podjetju in vašem bodočem delovnem mestu.

business job interview concept 1421 77

Zastavljati morate vprašanja, tako da se bo zaposlitveni razgovor razvil v smer konstruktivne debate, ne pa da boste le odgovarjali na zastavljena vprašanja, kot da ste na zaslišanju.

In katera so pomembna vprašanja?

1. Kakšne zadolžitve bom imel/imela na delovnem mestu?

Tudi če ste pozorno prebrali opis delovnega mesta, še ne pomeni, da ste izvedeli, kaj delodajalec od vas pričakuje. Zato je dobro, da si pripravite seznam vprašanj, ki jih boste postavili, ko bo kadrovnik govoril o nalogah na razpisanem delovnem mestu:

 • zakaj je delovno mesto razpisano?
 • Kaj je najpomembnejše na razpisanem delovnem mestu?
 • Kateri kriteriji so odločilni za zasedbo razpisanega delovnega mesta?
 • Kakšna so pričakovanja podjetja? Imam čas za uvajanje ali moram takoj opravljati delo samostojno?
 • Kaj mislite, da se moram naučiti, takoj ko začnem delati?
 • Kakšno bo moje sodelovanje s sodelavci?

2. Kako se bom ujel z nadrejenim?

Pozorni bodite na način komunikacije med vami in vašim potencialnim šefom, saj želite ugotoviti, če boste lahko z njim konstruktivno sodelovali.

 • Kako boste vrednotili mojo uspešnost?
 • Na podlagi česa se lahko napreduje, če sploh?
 • Na kakšen način komunicirate s podrejenimi?

Se boste razumeli z bodočimi sodelavci?

Če je zaposlitveni razgovor dovolj sproščen, vprašajte, če lahko spoznate bodoče sodelavce. Seveda to v mnogih primerih ni mogoče izvesti tekom razgovora, lahko pa kontaktirate koga iz podjetja, ki ga morda poznate osebno ali pa preko znancev. Zastavite mu sledeča vprašanja:

 • Zakaj imate radi svoje delo?
 • Koliko časa ste že zaposleni v podjetju?
 • Kje ste delali prej?
 • Kakšen je vaš šef? Vas motivira, graja,..?
 • Kaj bi spremenili v podjetju, če bi lahko?