Prevajalec je jezikoslovec, katerega naloga je prevajati besedilo oz. govor iz enega jezika v drugega ali več drugih. Samo izobraževanje in pridobitev poklica spada med težje, se pa po končanem šolanju ponuja veliko možnosti za delo doma in v tujini. Na spletni strani Zaposlitev.info si lahko pregledate aktualna delovna mesta, ki so trenutno iskana na trgu dela.

prevajalec

Izobraževanje

Za opravljanje poklica prevajalca boste morali končati univerzitetni program. Poklicni prevajalci imajo običajno končano splošno maturo na štiriletni srednji šoli in univerzitetni študij prevajalstva ali sorodne (jezikovne) smeri. Na oddelku za prevajalstvo izvajajo dodiplomski program (Medjezikovno posredovanje), dva magistrska programa (Prevajanje in Tolmačenje), dva skupna magistrska programa in doktorski program. V osnovi se poklic prevajalca deli na dva dela: knjižni prevajalec in strokovni prevajalec. Književno prevajanje običajno opravljajo diplomanti jezikovnih smeri na Filozofski fakulteti. Pri strokovnem prevajanju so zastopani tudi diplomanti drugih visokih in višjih šol s področja naravoslovja, tehnike, medicine, ekonomije, prava, ki imajo potrebna jezikovna znanja. Prevajalec lahko prevaja pisno besedilo ali pa simultano tolmači govor.

Opis poklica

Prevajalec prevaja besede oz. besedila ali govor iz izvirnega jezika v ciljni jezik, pri tem mora paziti, da se pri procesu ne izgubi pomen besede oz. besedila ali govora. Upoštevati mora kulturne razlike med obema jezikoma, saj je le tako lahko prevod razumljiv, ustrezen in pravilen. Prevajalec, ki se ukvarja s prevajanjem besedil, lahko prevaja leposlovje ali strokovno literaturo:

  • Strokovni prevajalec je običajno zaposlen v podjetju in prevaja strokovno literaturo, knjige, časopisne, članke in razno dokumentacijo v zvezi z opremo. Pri tem si pomaga z leksikoni, s slovarji in z drugo strokovno literaturo s področja naravoslovja, tehnike, prava, medicine … Ohraniti mora pomen besedila iz izvirnika in s tem čim večjo terminološko in pomensko enakovrednost besedila.
  • Književni ali literarni prevajalci pa poleg prevajanja besed v besedilo vnašajo tudi čut in odsev razmišljanja avtorja besedila. Prevajajo umetnostna dela, kot so knjige, romani, eseji, gledališke igre, scenariji …

Strokovni konferenčni prevajalec, ki tolmači govor, se lahko ukvarja s tremi načini prevajanja:

Simultano tolmačenje: to je oblika konferenčnega tolmačenja, pri kateri tolmač v zvočno izolirani kabini uporablja mikrofon in prek svojih slušalk hkrati posluša in tolmači govornika. Govornik nato posluša prevod prek svojih slušalk. V kabini praviloma vedno tolmačita najmanj po dva tolmača. Za vsako skupino je potrebno določiti koordinatorja, ki vzdržuje stike z organizatorji, usklajuje delo ekipe in skrbi za gradivo. Delo poteka v zelo zahtevnih okoliščinah, saj se prevajanje začne še preden govornik konča z govorom, torej poteka prevajanje in poslušanje naslednjega besedila za prevod hkrati.

Zaporedno (konsekutivno) tolmačenje: to je oblika konferenčnega tolmačenja, pri kateri tolmač sedi v konferenčni dvorani in si zapisuje izjave govornika, nato pa na koncu izjave ali dela izjave prevede, kar je bilo povedano. Izdela si svoj sistem zapisovanja (z znaki in simboli). Tolmač sedi na primernem mestu, od koder jasno sliši in vidi govornika in ostale predstavitveno okolje, ki ga vidi govornik.

Šepetanje (whispering, chuchotage): to je redka oblika, kjer prevajalec sedi ob govorniku in mu prevod direktno šepeta. Prevajalci te oblike ne priporočajo, ker onemogoča strokovno delo.

Področja dela

Prevajalci so zelo zaželeni v politiki, znanosti, državi upravi, tehniki, gospodarstvu, medicini, umetnosti in literaturi. Prav tako so prevajalci potrebni v mednarodnih organizacijah, na kongresih, konferencah, sestankih, pri meddržavnih dogovarjanjih vseh vrst ter v okviru pravosodja in državne uprave.

Delovni čas in razmere

Prevajalec običajno dela sam ali v manjši skupini. Delo poteka v zaprtem prostoru, sede oz. za računalnikom ali mikrofonom. Lahko dela v konferenčni dvorani, na prireditvah ali razstavah. Pr