Kadilci so po prepričanju številnih delodajalcev manj produktivni, saj pogosto odidejo na cigareto ali pa jih prav nervoza zaradi stalne potrebe po njej omejuje pri produktivnosti sami. Prav tako so glede na številne statistične podatke pogosteje na bolniških dopustih kot nekadilci.

Že ob razgovoru za delo nas delodajalci pogosto povprašajo o tem, ali kadimo, kar pogosto kljubuje tudi odločitvi o sami zaposlitvi. Je to dovoljeno in ali nam delodajalec lahko prepove, da kadimo na delovnem mestu? Odgovor na obe vprašanji je pritrdilen, vendar za samo prepoved obstajajo določeni pogoji.

Kaditi je prepovedano v zaprtih prostorih in na lokacijah, ki so v delodajalčevi lasti.

Delodajalec lahko popolnoma prepove kajenje v vseh prostorih in na območju, katerega lastnik je. Kajenje v zaprtih prostorih in delovnih prostorih omejuje že Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov RS, delodajalec pa lahko prepove tudi kajenje pred stavbo, čeprav kadilci s tem neposredno ne ogrožajo zdravja ostalih. Da je prepoved veljavna, mora biti zapisana v splošnem aktu poslovanja podjetja, z njeno uveljavitvijo pa se delodajalec zaveže, da bo spoštoval 10. člen Zakona o delovnih razmerjih RS, ki določa, da mora delodajalec splošne akte, povezane z organizacijo podjetja in z obveznostmi delavcev, pred samim sprejemom posredovati sindikatom. Slednji nato podajo mnenje v roku osmih dni. Če sindikat v podjetju ni organiziran, se pravice določijo in urejajo v kolektivnih pogodbah, delavci pa morajo biti pred nastopom dela obveščeni o omenjeni prepovedi.

prepoved kajenja na delovnem metu

Delodajalec vam lahko prepove kajenje na delovnem mestu.

Kajenje je dovoljeno v kadilnicah, ki pa niso dovoljene v prostorih, kjer se opravljata zdravstvena in vzgojno-izobraževalna dejavnost.

Kaj storiti, če delodajalec prepoveduje kajenje in prepoved ni nikjer zapisana?

Pravijo, da se da z lepo besedo rešiti marsikaj – tudi problem kajenja. V kolikor ste kadilec in potrebujete manjši odmor, delodajalcu oz. nadrejenemu pojasnite (to je sicer lažje v manjših podjetjih), da delo zaradi manjših oddihov ne bo trpelo in da bo do konca dneva opravljeno. Pri tem bodite pošteni do sebe in delodajalca ter svoj delavnik podaljšajte za denimo 15 minut, kolikor ste jih porabili za vašo majhno razvado, da so vaše obveznosti do konca delavnika v celoti izpolnjene.