Danes so na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavili dve javni povabili za javna dela 2016.  Za leto 2016 napovedujejo dva povabila prvega decembra 2015, drugega januarja 2016. Javna dela bodo v letu 2016 prednostno usmerjena na področje socialnega varstva in vključevanje dolgotrajno brezposelnih z nižjo izobrazbo.  

javna-dela-20151

Citirano iz spletne strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, objavljeno 24.11.2015:

“Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi stanja na trgu dela, izobrazbene strukture dolgotrajno brezposelnih in spremljanja izvajanja javnih del v letu 2015 pripravilo izhodišča za izvajanje javnih del v letu 2016. 

Na podlagi teh izhodišč bodo javna dela v letu 2016 prednostno usmerjana v izvajanje:

  • programov javnih del na področju socialnega varstva, predvsem zaradi ranljivih skupin uporabnikov storitev javnih del (starejši, invalidi), in
  • programov javnih del, v katera se bodo vključevali dolgotrajno brezposelni z nižjo ravnjo izobrazbe (od I. do IV. ravni). 

Predlog Proračuna RS za leto 2016 določa obseg sredstev za izvajanje javnih del v višini 37 milijonov EUR. Ob upoštevanju določb veljavnega zakona, ki ureja izvrševanje proračunov RS, bo predvidena načrtovana okvirna vrednost prvega javnega povabila 21,5 milijona EUR, v okviru drugega javnega povabila pa se načrtujejo preostala razpoložljiva sredstva. 

V okviru prvega povabila se, poleg že navedenih prednostnih področij, načrtuje tudi nadaljevanje izvajanja razvojnih programov za spodbujanje socialnega podjetništva, ki so se prvič pričeli izvajati v letu 2014.” (Vir: spletna stran Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje)

Splošno o javnih delih na: Javna dela.