Delo plesnega učitelja je, da poučuje ples na različnih stopnjah izobraževanja, torej od vrtcev, osnovnih in srednjih šol, pa do visokih in plesnih šol, kjer je izobraževanje namenjeno vsem, ki si želijo plesati.

Delovni postopki

Plesni učitelj poučuje, vzgaja in oblikuje odnos do kulture in njene dediščine, do umetnosti ter športa, zato ima pomemben vpliv na bogatitev na teh področjih. Delo vključuje vodenje, učenje, vzgajanje, administracijo in tehnične naloge, vse te naloge pa se med seboj prepletajo. Stopnje poučevanja so različne, začetna, nadaljevalna, izpopolnjevalna, višja ali klubska, prav tako so različne plesne smeri katere poučuje, te so lahko otroški, družabni in rekreativni, rokenrol, džez balet, hip hop in še veliko drugih show plesov ali tekmovalno športnih plesov.

Delovni pripomočki

Pri delu plesni učitelj potrebuje ustrezno opremo in pripomočke, s katerimi opravlja delo, kot so avdiovizualni pripomočki in glasbeni izbor. Pri delu uporablja tudi računalniško opremo, razne športne objekte s pripadajočo infrastrukturo, športno opremo, opremo za prvo pomoč in prostor ter pripomočke za administrativno delo.

Na kaj mora biti pozoren?

Cilj plesnega učitelja je, da doseže zastavljeno znanje pri tečajnikih ali učencih, na različnih zahtevnostnih stopnjah. Poučevanje mora biti kakovostno in pozitivno naravnano.

Uspešni plesni učitelj se zanima za šport, umetnost in znanost, komunikacija je spontana, zamisli svobodno izraža, strpen je do drugače mislečih, je vztrajen pri premagovanju ovir, rad tvega in raziskuje.

Veliko je v stoječem dinamičnem položaju, s časom lahko pride do okvar gibalnega sistema in hrbtenice.

Zato mora plesni učitelj redno preverjati zdravstveno stanje in stanje psihofizične sposobnosti, uporabljati kakovostna in varna delovna sredstva, dobro se mora pripraviti na delo, obvezno počivati, kadar je utrujen in v bližini mora imeti komplet prve pomoči.

Delovno področje in razmere dela

Plesni učitelj izdeluje plesne koreografije za razne plesne smeri in stopnje poučevanja za vse starostne generacije, načrtuje učni proces plesa, organizira vadbe, neposredno vodi proces vadbe in spremlja njegove značilnosti, kontrolira in analizira učinke vadbe, glede na različno populacijo, stopnjo znanja in plesno zahtevnost ter zvrst.

Pri delu je izpostavljen hrupu, vlagi in slabemu zračenju. Dela stoje in v gibanju, večkrat mora gibe in elemente ponoviti. Večino dela je v stiku z ljudmi, dela v skupini, redko sam. delo je lahko eno ali dvo-izmensko, pogosto urnik ni določen, zato se prilagaja programu. Pogosto dela med vikendi in ob večernih urah.