Opis poklica

Delo pismonoše je raznoliko in vključuje dostavo pošiljk, pisem, telegramov in paketov. Je pretežno terensko delo, ker vključuje dostavo teh pošiljk na razne lokacije, pri kateri pismonoša uporablja razna prevozna sredstva, kot so kolo, motor, avto in kombi. Ne dostavlja samo pošiljk po terenu, ampak tudi izplačuje nakaznice, prodaja znamke in poštne vrednotnice, sprejema pošiljke, poštne pošiljke, položnice in čeke, pobira časopisne naročnine, opravlja druge storitve, ki so navedene v njegovi pogodbi in prazni poštne nabiralnike.

pismonosa

Izobrazba

Za opravljanje poklica pismonoša je potrebno imeti dokončano srednjo poklicno izobraževanje katerekoli primerne smeri, na primer dokončan program Trgovec/ka, kjer si kandidat pridobi poklic prodajalca/ke, administrator, prometnik itd. Z dokončanim srednjim poklicnim izobraževanjem si kandidat pridobi četrto stopnjo klasifikacije izobrazbe po KLASIUS (vir: Statistični urad RS).

Vsi, ki imajo končano srednjo poklicno šolo, morajo po internem programu usposabljanja narediti strokovni izpit za pismonošo. Tako si pridobijo znanja opravljanja poštnih storitev, psihologije prodaje, dela s strankami, gospodarskega poslovanja, poslovne informatike, osebne urejenosti in varstva pri delu.
Psihofizične sposobnosti

Pismonoša mora imeti sposobnost komuniciranja, jasnega izražanja in iznajdljivosti, saj je delo terensko, kar pomeni, da se mora hitro znajti v nepredvidenih okoliščinah. Prav tako mora imeti sposobnost orientacije v novem kraju in sposobnost zapomnitve dejstev, kot tudi organizacijske sposobnosti, saj mora razdeliti veliko pošilj na veliko različnih mest.