Pilot upravlja letalo na poletih in je odgovoren, da varno, pravočasno in ekonomično izvrši let med letališči.

Delovni postopki

Pilot z delom prične vsaj eno uro pred vzletom letala, ko preveri in pripravo vso dokumentacijo za let, preveri vremenske razmere in preuči obvestila. Pred poletom se posvetuje, organizira, vodi in koordinira delo vseh članov posadke, opravi pregled letala, preveri gorivo, natovarjanje in iztovarjanje tovora ter vkrcavanje in izkrcavanje potnikov. Preden vzleti podpiše dokumentacijo o letu.

Če med letom pride do nepredvidenih situacij, mora sprejeti ustrezne odločitve in ukrepe, ki so v skladu s predpisanimi postopki za zagotovitev varnosti.

Po končanem poletu preveri in podpiše dokumente o opravljenem poletu.

Kadar ne upravlja z letalom, se uri na simulatorju za letenje, spremlja strokovno literaturo in opravlja teste s področja poznavanja letal i izrednih postopkov. Skrbi za psihofizično kondicijo in zdravje, ki se redno preverja na zdravstvenih pregledih.

Delovni pripomočki

Pilot dela z letalom in letalsko opremo, uporablja priročnike in tabele, ki se nahajajo v letalu, vsak dan pa izpolnjuje tudi številen obrazce.

Na kaj mora biti pozoren?

Njegov cilj je pravočasen in predvsem varen prihod letala na določeno letališče in zadovoljstvo potnikov.

Biti mora komunikativen, prilagodljiv in imeti občutek za delo z ljudmi. Pri delu je dosleden, natančen in sposoben pravilnega ter pravočasnega ukrepanja v izrednih situacijah. Ves čas se izpopolnjuje, tako lahko svoje delo dobro opravi. Odločitve pravilno oceni in po potrebi jih tudi korigira.

Ker delo poteka na višini, je pilot izpostavljen sevanjem, vibracijam in hrupu, pri slednjem za zaščito uporablja slušalke.

Delovno področje in razmere dela

Pilot se lahko zaposli kot kapitan na letalih, s katerim se opravlja javni zračni prevoz, zračni prevoz za lastne potrebe ali pa za delo, kot je npr. snemanje iz zraka, nadzor in zraka, iskanje in reševanje iz zraka, vleka reklam in jadralnih padal, metanje padalcev, panoramski leti in še veliko drugih.

Nadaljnje usposabljanje pilota z licenco poklicnega pilota letala poteka ob delu, tako da lahko z dodatnim izobraževanjem opravi dela inštruktorja letenja, kopilota in kapitana na propelerskih letalih.

Delo opravlja v majhni pilotski kabini, del obveznosti pa opravi tudi na prostem. Izpostavljen je različnim vremenskim razmeram, umazaniji, vlagi in izpušnim plinom. Dela predvsem sede z neenakomernimi obremenitvami, tudi med vikendi, prazniki in ponoči.