Pediater je zdravnik, ki je specializiran za obravnavo populacije v obdobju od rojstva do dopolnjenih 19 let z vsemi njenimi določenimi potrebami, ki jo imajo dojenčki, otroci in mladostniki.

pediater

 

Delovni postopki

Njegovo delo je, da zdravi bolne in poškodovane otroke, otroke in mladostnike s kroničnimi boleznimi ter otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Izvaja programe, kot so posvetovalnica za dojenčke, sistematski pregled, namenski pregled, cepljenja, zdravstvena vzgoja, posveti in poklicno svetovanje.

Vodi lahko tudi zdravstveno skupini, kjer sodelujejo zdravstveni tehnik, višja medicinska sestra in bolniški strežnik.

Sodeluje tudi s specialisti, kot so pedopsihiater, okulist, specialist za grlo in ušesa, fizioterapevt, kirurg, dietetik, laboratorijski tehnik…

Pri socialni in vedenjski sistematiki pa sodeluje lahko še s strokovnjaki, kot so socialni delavec, pedagog, psiholog, kriminalist…

Delo pediatra obsega tudi izpolnjevanje medicinske dokumentacije (napotnice, delovni nalogi, pisanje receptov).

Delovni pripomočki

Pri svojem delu uporablja medicinsko tehnične pripomočke, kot so fonendoskop, otoskop, aparat za merjenje tlaka, razne kirurške instrumente, pripomočke za obvezovanje in imobilizacijo, komplet za oživljanje in izpiranje želodca, EKG, razne merilne instrumente, zdravila, razkužila, kisik…

Izpolnjevati zdravstvene kartone bolnika, popisuje bolezni in različne napotnice, delovne naloge, spremne liste, recepte…

Na kaj mora biti pozoren?

Poklic pediatra je primeren za tiste, ki radi pridobivajo nova znanja, so pripravljeni prevzeti odgovornosti in odločitve ter so radi v družbi otrok oz. so motivirani za delo z njimi. Morajo imeti močan socialni čut, sposobnost komuniciranja in veselje do samega dela. Potrebno se je tudi ves čas dodatno izobraževati na področju stroke.

Pediater je pri delu velikokrat izpostavljen raznim okužbam, tudi manjšim poškodbam pri različnih posegih ali pri delu na terenu, zato mora vedno upoštevati navodila za preprečevanje širjenja okužb in nezgod na delovnem mestu. Pri posegih mora uporabiti osebna zaščitna sredstva, masko in rokavice.

Pediater je pri delu velikokrat izpostavljen raznim okužbam, tudi manjšim poškodbam pri različnih posegih ali pri delu na terenu, zato mora vedno upoštevati navodila za preprečevanje širjenja okužb in nezgod na delovnem mestu. Pri posegih mora uporabiti osebna zaščitna sredstva, masko in rokavice.

Delovno področje in razmere dela

Delo pediatra poteka v zdravstvenem domu, na otroškem oddelku bolnišnice, v ambulanti za predšolske otroke in mladino, v zasebni pediatrični ambulanti, v porodnišnici in v specialističnih ambulantah.

Delo poteka v dopoldanskem in popoldanskem času, ponoči je dežuren, prav tako med prazniki in med vikendi.