Pečar izdeluje in prenavlja peči. Najprej naročniku dela svetuje pri izbiri materiala, velikosti peči in videzu, mu poda stroška in poskrbi, da je izdelek na koncu kakovosten in ogrevanje varno.

pecar

 

Delovni postopki

Pečarska obrt je stara obrt, ki se je razvila iz lončarstva. Za razvoj slovenskega podeželja je bila zelo pomembna (kurišča, črne kuhinje, štedilniki), prav tako pa za razvoj gradov in meščanskih hiš, kjer so kurili peči in kamine.

Izdelki pečarja so pečnice za peči, postavljanje krušnih ion lončenih peči, kaminov ali štedilnikov. Odkar se je pojavilo centralno ogrevanj, je poklic pečarja začel zamirati, zato so številni keramičarji preusmerili svojo dejavnost v polaganje keramičnih ploščic. Kljub temu pa je zadnje čase zanimanje za zidane peči spet povečano.

Delovni pripomočki

Pečar mora pri novi gradnji poznati arhitekturni načrt peči, tehnično dokumentacijo in razvod dimovodov, da zagotovi varno in učinkovito ogrevanje.

Poznati mora vse bližnje inštalacije, da zagotovi požarno varnost. Pri delu uporablja zidarska orodja, lepila, rezalne naprave, različne vrste in oblike pečnic, kuriščne vložke ter orodja za vgradnjo in demontažo peči. Ves material, ki ga porabi si zabeleži, po opravljenem delu pa naročniku izda račun.

Na kaj mora biti pozoren?

Cilj pečarja je, da kakovostno izdela ali prenovi peč. Na začetku se z naročnikom posvetuje pri izbiri materiala, velikosti peči, videzu in stroških.

Pečar, ki vgrajuje sodobne kamine in peči, spremlja razvoj na področju novogradenj in uporablja sodobne materiale. Pečar restavrator pa dobro pozna ogrevalne naprave, ki so jih uporabljali včasih in zna izdelati manjkajoči okrasek ali pečnico.

Pri vseh ogrevalnih napravah je zelo pomembna požarna varnost, pri lončenih pečeh in kaminih pa je pomemben tudi pravilen razvod cevi, ki odvajajo pline, ki nastajajo pri gorenju. Pečar pozna tudi ukrepe za preprečevanje onesnaženja zraka, do katerega pride pri nenadzorovanem gorenju v peči. Pri delu uporablja delovno obleko, rokavice in zaščitna očala.

Delovno področje in razmere dela

Delo pečarja je priprava pečnic, izdelava, postavitev in vzdrževanje kaminskih peči na drva ali palete, postavitev peči in montaža kamina ter peči.

Pomembno področje je tudi restavratorstvo, ki sodeluje pri obnovi ogrevalnih naprav, tudi v gradovih.

Če pečar obnavlja staro lončeno peč na gradu, potrebuje dodatna oblačila in opremo, saj je v starih grajskih prostorih pogosto mrzlo, peči pa so visoko. Najbolj prijazne razmere za pečarja so v sodobnih hišah, kjer je pogosto prisoten tudi drugotni vir ogrevanja.