Livar je zaposlen v livarski industriji, kjer sodeluje pri vlivanju raznih predmetov, ki so iz kovine, plastike in drugih materialov.

livar

Delovni postopki

Livar na osnovi lesenega ali glinastega modela sestavi kalup za kovinski odlitek, kalup pa izdela s pomočjo livarskega peska, mavca, orodnega jekla in drugih podobnih snovi, ki jih je mogoče oblikovati in so odporne na visoke temperature.

Ko je kalup dokončan, vanj vlije raztaljen material in počaka, da se ohladi. Nato kalup razpre in dobi ulitek, katerega pošlje na finejšo obdelavo. Delo livarja se razlikuje glede na vrsto livarske proizvodnje. Nekateri livarji pripravljajo samo kalup, talilci pa ulivajo materiali. Pri večji oz. serijski proizvodnji kalup izdela orodjar, livar pa vliva staljene kovine in druge snovi v kalup.

Delovni pripomočki

Pri delu livar uporablja razne pripomočke s katerimi oblikuje kalup. Za izdelavo kalupa uporablja livarski pesek, livarsko smolo in orodje za izdelavo kalupov, kot so mešalec za livarski pesek, modelirke različne velikosti, zidarsko žlico, vodno tehnico in meter. Pri vlivanju večkrat zapored, uporablja kovinski kalup, ki se ne uniči.

Na kaj mora biti pozoren?

Livar zna, na podlagi modela, ki je lahko iz različnih materialov, ulije izbrani predmet, katerega oblika je določena s kalupom.

Je natančen, marljiv, zanimajo ga novosti s tega področja in na področju oblikovanja, je odgovoren in se zaveda svoje vloge.

Pri delu se mora ustrezno zaščititi, saj lahko pride do raznih poškodb in opeklin, zato ima med delom na sebi delovno obleko, čevlje s kovinsko zaščito, zaščitne rokavice in zaščitna očala. Pozna predpise varstva pri delu in predpise za razne naprave, ki jih uporablja pri delu.

Delovno področje in razmere dela

Livar je zaposlen v livarskih podjetjih, kjer izdelujejo serijske ali unikatne izdelke. Blizu mu je umetniško področje, kjer včasih sodeluje tudi s kiparji, kateri hočejo svoje umetnini vliti.

Dela v zaprtem prostoru, kjer je precej hrupno, ob umetni svetlobi, ventilaciji in višji temperaturi. Pri taljenju materialov je izpostavljen raznim plinom, ki nastajajo med ulivanjem. Napak si pri ulivanju ne sme privoščiti, saj je v tem primeru ves narejen postopek zaman. Večji kot je izdelek, več ljudi sodeluje pri gradnji kalupa in ulivanju. Delo je precej fizično in tudi psihično naporno.