Lektor lahko dela kot sodelavec založb, časnikov, časopisov, radia, televizije, gledališč ter drugih ustanov, kjer pregleduje, presoja in jezikovno oblikuje ter popravlja slovenski jezik.

lektor

Delovni postopki

Njegovo delo je popravljanje besedil tako na papirju kot na elektronskih medijih. Če je zaposlen pri časopisni hiši, dobiva besedila po računalniškem omrežju.

Pri delu je precej obremenjen, saj je delo omejeno s časovnimi roki, ko mora besedilo poslati naprej, da ga tehnični urednik pošlje v tisk. Zato je delo stresno, zahteva precej zbranosti in izurjenosti. Dalj časa, ko lektor dela v svojem poklicu, bolje in hitreje obdela besedilo.

Pri lektoriranju za založbo so roki za oddajo rokopisov daljši. Sodeluje tudi z avtorjem besedila, s prevajalcem in tehničnim urednikom. Besedila lahko obdeluje z redkimi pravopisnimi napakami ali pa z veliko pravopisnimi in slovničnimi napakami, lahko pa ima besedilo tudi stilske pomanjkljivosti.

Delovni pripomočki

Pri delu si pomaga z različno strokovno literaturo, med priročniki so to slovnice slovenskega jezika, različne izdaje pravopisa, razni priročniki, slovarji, leksikoni, enciklopedije, atlasi, razni učbeniki…

Spremlja publicistiko izkušenih lektorjev, drugih slovenistov, prevajalcev in jezikoslovcev. Pri delu si pomaga z računalnikom, kjer uporablja različne črkovalnike, vendar mora večin jezikovnih napak odkriti in popraviti sam.

Na kaj mora biti pozoren?

Cilj lektorjevega dela je jezikovno popravljeno besedilo, ki ustreza jezikovni normi. Besedila lahko opremi z naglasnimi znamenji, s fonetično izgovorjavo, nato pa besedilo pripravi za branje za napovedovalca ali novinarja na radiu in televiziji, pa tudi za igralca v gledališču. Upošteva lahko tudi pogovorni jezik in narečja.

Lektor ima veselje do jezika in natančnega dela z besedili, pripravljen je na sodelovanje z avtorji in drugimi sodelavci.

Pri delu so najbolj obremenjene oči, saj večino časa porabi za branje in pisanje. Poleg tega veliko dela opravi tudi na računalniku kot korektor, kjer odpravlja napake zaradi zatipkanih črk. Hrbtenica je precej obremenjena, saj med delom sedi, zato je priporočljivo, da si med delom vzame krajši odmor in si raztegne telo.

Delovno področje in razmere dela

Gledališki lektor pregleduje in ocenjuje jezikovna, slovnična in stilistična besedila za gledališko uprizoritev. V govoru mora uresničiti režiserjevo zamisel za posamezne vloge, zagotoviti mora korekten izgovor in uveljaviti načelo sodobne jezikovne norme. Lektorjevi nasveti morajo biti usklajeni z odrskim delom, mora pa se zavedati, da so igralci mojstri govorjene besede in imajo posluh za jezik, zato se lahko od njih tudi kaj nauči.

Lektor mora pri vajah na odru, v primernem trenutku, opozoriti igralce in paziti na pravorečje, ritem, stavčni logični poudarek, nadstavčno povezovanje in tekoči dialog.

Delo lektorja poteka za pisalno mizo pred računalnikom, zato je dobro, da ima zaščitene oči z zaščitnimi očali in dober pisarniški stol.

Lektor, ki dela pri časopisu, dela lahko do zgodnjega večera, ko se besedila pripravljajo na tisk. Pri radijski in televizijski hiši je delovni čas prilagojen mediju, dela tudi med vikendi in prazniki.

Dela pod umetno svetlobo in klimo, pogoste so nadure, včasih dela tudi doma.