Klinični psiholog je izurjen strokovnjak, ki s svojim poglobljenim teoretičnim znanjem s področja psihologije, in preostalih vej le-te, diagnosticira oz. obravnava, ocenjuje ter zdravi odklone od normalnega pri svojih pacientih, ali z drugimi besedami, obravnava psihopatologijo svojih pacientov in jih tudi z raznimi metodami, ki so teoretično podkrepljene, zdravi.

klinicni psiholog

Klinični psiholog opravlja samostojno diagnostiko in zdravljenje duševnih motenj in drugih težav v vedenju svojega klienta, vendar se od psihiatra razlikuje v tej meri, da ne more samostojno predpisovati zdravil svojim pacientov, ne more opravljati medikamentoznega zdravljenja.

Osrednja dejavnost kliničnega psihologa je torej nevropsihološka diagnostika otrok, mladostnikov, odraslih in ostarelih z razvojnimi, duševnimi in telesnimi težavami, z vedenjskimi motnjami ter z obolenji in poškodbami centralnega živčnega sistema. Izvaja skupinske in individualne terapije, kot tudi terapije parov.

Aktualna delovna mesta Klinični psiholog najdete v kategoriji: Zdravstvo, nega (klik).

Delovna področja

Klinični psiholog deluje na področju primarne, sekundarne in terciarne ravni zdravstvene dejavnosti:

  • Primarna raven: zajema dispanzersko metodo dela z nekaterimi ogroženimi skupinami prebivalstva ( marginalne skupine, otroci s posebnimi potrebami, ostarelo prebivalstvo). Sem sodijo preventivni pregledi in preventivni ukrepi.
  • Sekundarna raven: zajema specialistično socialnomedicinsko, higiensko, epidemološko in zdravstvenoekološko dejavnost na območni ravni.
  • Terciarna raven: zajema specialistično ambulantno in bolnišnično dejavnost klinik in inštitutov. Obsega opravljanje najzahtevnejših zdravstvenih storitev na ambulantni ali bolnišnični način. Te dejavnosti opravljajo klinike in inštituti.

Klinični psiholog opravlja tudi naslednje poklicne dejavnosti:

  • Klinično psihološka in nevropsihološka obravnava ter diferencialno diagnostična obravnava posameznikov,
  • Psihološka preventiva in zdravstveno-vzgojna dejavnost,
  • Delo na področju izobraževanja in raziskovalno delo,
  • Usmerjeno specialistično delo na področju psihologije.

Izobraževanje
Za opravljanje dela kliničnega psihologa se mora posameznik izobraževati na univerzitetni stopnji, in sicer na Filozofski fakulteti- smer Psihologija. Po uspešno končanem izobraževanju mora posameznik opraviti še enoletno pripravništvo in strokovni izpit iz klinične psihologije ter specializacijo in specialistični izpit.

Za psihoterapevtsko delo je potreben podiplomski študij in dodatno izobraževanje iz posameznih psihoterapevtskih metod (kognitivno-vedenjska, psihodinamska, čustveno-vedenjska, psihoanalitična, behavioristična, sistemska in skupinsko-analitična). Ta znanja omogočajo pridobitev naziva psihoterapevt. Dodatno usposabljanje zahteva tudi analizo lastnega dela in supervizijo.

Aktualna delovna mesta Klinični psiholog najdete v kategoriji: Zdravstvo, nega (klik).