Industrijski oblikovalec dela v podjetjih, kjer ima nadzor nad nastajanjem izdelka od idejnega projekta pa vse do končne proizvodnje.

industrijski oblikovalec

Delovni postopki

Industrijski oblikovalec določi kvalitetno industrijsko narejene izdelke. Njegovo delo se začne, ko evidentira naročnikovo željo ali problem, nato izdela idejni projekt, kjer se določijo posamezni koraki, ki pripeljejo do izdelka. Ko je naročilo določeno, skupina strokovnjakov za posamezna področja, določi in definira tehnološki proces. Pri tem se začne proces oblikovanja posameznega naročila, določi se material, ki bo v uporabi za izdelavo (steklo, les, kovina, plastika ali keramika), barva, velikost in še druge značilnosti izdelka.

Ko je izdelek pripravljen, ga še zadnjič testirajo in če je potrebno kaj spremenijo oz. popravijo. Po opravljenem zadnjem testu gre izdelek v serijsko proizvodnjo in na police prodajaln.

Svoje delo industrijski oblikovalec opravlja samostojno ali v organizaciji, kjer ima nadzor nad nastajanjem izdelka, od začetne do končne faze.

Delovni pripomočki

Pri delu industrijski oblikovalec uporablja predvsem računalnik z grafičnim programom, saj so vsi industrijsko oblikovani izdelki zasnovani računalniško. Še vedno pa uporablja svinčnik, list papirja, dobra pisala in pisalno mizo. Uporablja lahko razne materiale, kot so kovina, steklo, keramika… Cilj dela je izdelek, ki bo uporaben in namenjen različnim uporabnikom. Vrhunski oblikovalci so oblikovalci avtomobilov in gospodinjskih strojev.

Na kaj mora biti pozoren?

Industrijski oblikovalec izdela proizvod, ki je namenjen uporabnikom. Sodeluje lahko tudi s številnimi strokovnjaki, kot so inženirji, elektrotehniki, konstrukterji in še veliko drugih. Vsak posamezni element skrbno načrtuje, poleg tega pa tudi povezuje in usklajuje vsebinske, likovne, tehnološke in druge vidike načrtovanega izdelka. Cilj je dober odziv kupcev, zato je pomembno tudi, da je oblikovalec komunikativna oseba.

Pri delu se ves čas izpolnjuje, sodeluje z različnimi strokovnjaki, ki so udeleženi v procesu nastajanja, je radoveden in ima izostren čut za človeka oz. njegove potrebe.

Industrijski oblikovalec mora imeti predvsem dober vid ter dobro koncentracijo. Pri delu je pretežno v sedečem položaju, pred računalnikom, zato je dobro, da si med delom vzame nekaj minutni odmor. Pretijo mu poškodbe hrbtenice in poslabšanje vida. Zaščiti se z delovno haljo in zaščitnimi očali.

Delovno področje in razmere dela

Industrijski oblikovalec dela na področjih, kjer je izdelku potrebno dati primerno obliko. Brez računalnika si oblikovalec svojega dela ne more več zamisliti. Vlogo, ki sta jo včasih imela svinčnik in papir, prevzemata danes miška in računalniški ekran. Dobro pozna umetnostne tehnike in tehnološke postopke ter smernice industrijskega oblikovanja.