Igralec lahko nastopa v filmih, gledališčih, video posnetkih in na radiu. Izražajo ideje dramatika in scenarista, katere izražajo s svojim glasom in gibi telesa.

igralec 1

Delovni postopki

Igralec se mora najprej dobro pripraviti in naučiti besedilo, za kar porabi veliko časa, saj se dalj časa poglablja v svojo vlogo. Njegov urnik je zelo poln, nekatere oddaje lahko snema dan in noč. Če snemajo na terenu, morajo pred nastopom počakati na ustrezne vremenske razmere in ugodno svetlobo. Kadar ne snema oz. nastopa, se uči vloge za avdicije ali pa hodi na tečaj igralstva. Na avdicijah ima pogosto številne tekmece.

Delovni pripomočki

Odvisno za kakšno vlogo gre ampak igralec uporablja raznovrstne maske, pripomočke in opremo.

Na kaj mora biti pozoren?

Igralčeva naloga je, da svojo vlogo dobro odigra v filmski ali v gledališki predstavi ali pa na javni prireditvi. Pri svojem delu uporablja predvsem izkušnje in čustva, za vlogo pa mora včasih spremeniti zunanjo podobo, pa tudi glas. Med vajami mora biti zbran in dobro poslušati ter upoštevati režiserjeva navodila ter njegove pripombe. Igralec se pri igranju vloge poistoveti z likom, ki ga predstavlja, ko pa z igro zaključi, se mora pa nazaj vživeti v resnično življenje. Kadar pri snemanju filma snemajo nevarne prizore, ga nadomesti kaskader.

Delovno področje in razmere dela

Igralci, ki igrajo v gledališču se pogosto preizkusijo tudi v igranju v filmih, nastopajo na raznih prireditvah in srečanjih, kjer privabijo občinstvo in poskrbijo, da je razpoloženje pozitivno naravnano.

Finančno in čustveno je igralec sposoben preživeti daljše obdobje, ko nima dela. Ko čaka na svojo vlogo, pogosto opravlja dela, ki ga ne veselijo najbolj. Veliko časa preživi v začasnih bivališčih, saj je med igranjem pogosto zdoma.