Delo hotelskega receptorja je sprejemanje naročil in rezervacij od gostov ali turističnih agencij, potrjevanje naročil in rezervacij, evidentiranje le teh in posredovanje drugim službam v hotelu.

hotelski receptor

Delovni postopki

Receptor sprejema naročila in rezervacije preko telefona, preko pošte ali preko elektronske pošte.

Ob prihodu goste najprej sprejme in jih razporedi po sobah. Od gostov prevzame dokumente, jih prijavi na začasno bivališče, se dogovarja o izvajanju gostinskih storitev, izstavi in knjiži hotelske račune. Pri obračunavanju hotelskih storitev sprejema gotovino, vrednostne papirje in voucherje. Menja tudi tuja plačilna sredstva. Gostu posreduje informacije o bivanju in hotelskih storitvah, kakšne krajevne znamenitosti ponuja kraj in kakšne prireditve so na sporedu. Za več informacij poda gostom propagandno gradivo. Pristojen je tudi za pritožbe in pohale gostov, ki jih nato posreduje ustreznim službam. Sestavlja tudi poročila, kot je npr. število gostov, različne obračune in prenočitve. Pri delu spremlja in uporablja strokovne novosti. Ko ima nekaj izkušenj sodeluje tudi pri uvajanju novih delavcev.

Delovni pripomočki

Pri delu receptor ne more brez računalnika in telefona. Pomembni pripomočki pri delu so tudi pisalni in knjižni stroj, registrsko in železno blagajno, sef, naprave za posredovanje informacij, elektronska pošta, hotelska signalizacija, diktafon, pisarniški material, papir, nalepke in prodajno blago, kot so npr. razglednice in spominki. Pri delu potrebuje tudi cenike, prospekte, tečajne liste, dopise gostov in evidenca prenočitvenega objekta. Pri delu nosi delovno obleko.

Na kaj mora biti pozoren?

Delo hotelskega receptorja je sprejem, namestitev gostov in obračun storitev.

Pri svojem delu mora biti odgovoren, iznajdljiv, ustvarjalen in imeti mora smisel za delo z ljudmi, še posebej je zaželeno, da vljudno komunicira z gosti. V dobro se mu šteje, da si zapomni imena in obraze gostov. Pri delu se ne odziva na provokacije gostov ali njihovo slabo voljo.

Nevarnostim in poškodbam pri delu, receptor ni izpostavljen oz. so redke.

Delovno področje in razmere dela

Zaposli se lahko v hotelih, turističnem naselju, kampu in drugih nastanitvenih objektih. Obseg dela receptorja je odvisen od velikosti in vrste nastanitve objekta. V manjših opravlja tudi delo vratarja in posreduje telefonske klice, v večjih pa je zadolžen za receptorska opravila.

Delo poteka v zaprtih in ogrevanih prostorih. Delo je izmenično, nočno in tudi nedeljsko.