Hišnik ali vzdrževalec objekta vzdržuje stanovanjske hiše, šole in poslovne zgradbe. V teh objektih opravlja manjša popravila in je povezan z zunanjimi izvajalci, kadar so potrebna večja popravila in sanacije. Zato je veliko v stiku z ljudmi.

hisnik
Delovni postopki

Hišnikovo delo je raznoliko in vključuje različna delovna področja in opravila, kot so npr. vzdrževanje zgradbe in njene okolice, vzdrževanje strojnih naprav, vzdrževanje elektro naprav…

Delodajalec oz. uporabnik objekta pričakuje, da bo hišnik obvladal različna znanja, vendar je skoraj nemogoče, da bi obvladal vsa področja, zato je večinoma hišnikov oz. vzdrževalcev, le organizator vzdrževanja, ki poleg tega opravlja še nekaj del, za katera so usposobljeni. Kljub temu pa mora biti toliko usposobljen in imeti toliko znanja, da zna zasilno ukrepati, če pride do kakšne okvare, dokler ne pride ustrezni strokovnjak.

Hišnik mora poznati vsaj osnove vzdrževanja objektov, vse energetske naprave, ki so v njih in njihovo delovanje, osnove higienskih zahtev, organizacijo delo, osnove varstva pri delu in varstva pred požarom. Zaželeno je tudi poznavanje manjših obrtniških del ter rokovanje z energetskimi ter drugimi napravami.

Hišnik torej organizira, spremlja delo zunanjih izvajalcev ter vzdržuje objket in njegovo okolico.

Delovni pripomočki

Pri delu uporablja različna orodja in pripomočke za različna področja.

Za strojno – vzdrževalna dela so to pile, svedri, kladivo, izvijači, vrtalni stroji, brusilniki, lepila, rezervni deli…

Za elektro – vzdrževalna dela so to kombinirke, različne klešče, izvijači, varovalke, žarnice…

Za mizarsko – vzdrževalna dela uporablja kladiva, dleta, pile, žage, obliče, žeblje…

In za pleskarsko – vzdrževalna dela uporablja čopiče, barve, lake, tudi lestev….

Hišnik ima svoja orodja in pripomočke spravljene v omari in v/na delovni mizi. Pri delu uporablja zaščitno obleko oz. haljo, rokavice in tudi očala, če je to potrebno. Seveda mora imeti tudi primerno obutev.

Na kaj mora biti pozoren?

Hišnikova naloga je, da upošteva naročnikove ali delodajalčeve želje in nato s svojim znanjem ter spretnostjo to uredi. Cilj je, da dobro opravi svojo storitev in da je naročnik zadovoljen s končnim izidom.

Hišnik je komunikativna in samostojna oseba, ki ima veliko organizacijskih znanj in sposobnost.

Biti mora pazljiv v določenih situacijah, npr., ko delo poteka na višini. Ker ima veliko opravka s stroji in napravami, se ne more izogniti nevarnosti z mehanskimi poškodbami, poleg tega dela tudi z nevarnimi snovmi, kjer lahko dobi opekline ali razjede.

Da se izogne poškodbam pri delu s težjim bremenom, mora upoštevati navodila o varnem delu ter uporabljati pripomočke in zaščitna sredstva.

Delovno področje in razmere dela

Hišnik se lahko za