Delo elektromonterja je skrb, da omrežja z električno energijo delujejo pravilno povsod, kjer so napeljana. Odpravlja napake, obnavlja infrastrukturo in na novo gradi elektroenergetsko omrežje.

elektromonter

Delovni postopki

Elektromonter poleg oskrbe električnih omrežij, postavlja daljnovode in kablovode, po drogovih napeljuje žice za električno energijo. Ko so kakšna dela in popravila, izklaplja in priključuje elektriko, prav tako nove objekte priključi na električno omrežje. Ko pride do prekinitve električnega toka, posreduje na terenu in v čim krajšem času ponovno vzpostavi pretok elektrike. Zadolžen je tudi za vgradnjo števcev, ki merijo porabo električne energije. Te števce redno popisuje.

Ker lahko pride do napak in izpadov tudi v nočnih urah, je organizirana dežurna služba.

Elektromonter je sposoben samostojno preveriti in urediti manjša popravila na elektroenergetskem omrežju. Nadrejenemu poroča kaj se je v času dežurstva dogajalo.

Delovni pripomočki

Pri delu elektromonter uporablja različne merilne naprave, kot so voltmeter, ampermeter, naprava za preverjanje napetosti. Orodja, ki mu pridejo pravi pri delu so kotna rezalka, varilni aparat, motorna žaga, izvijači, kladiva, orodni ključi in priprave za plezanje po drogovih, »plezalke«, ročice za izklapljanje električnega toka in varnostni pasovi.

Pri delu na višini uporablja vozila z dvigalnimi drogovi in delovne košare, nepogrešljiva je tudi lestev.

Obvezen del opreme so čelada, zaščitne rokavice, čevlji z debelejšim gumijastim podplatom, včasih tudi varnostna očala.

Pri delu v pisarni uporablja osebni računalnik in mobilni telefon ter vsa pisarniška oprema, ki jo uporablja za pisanje poročil.

Na kaj mora biti pozoren?

Delo elektromonterja je odpravljanje napak, obnavljanje infrastrukture, nova gradnja elektroenergetskih omrežij in skrb za nemoten pretok električne energije od distributerja do porabnika.

Je komunikativen, sposoben za delo v skupini. Individualno delo je redko zaradi varnosti elektromonterja, saj je delo z visoko električno napetostjo zelo tvegano in nevarno. Če pride do nesreče pri delu, lahko posamezniku sodelavci takoj priskočijo na pomoč.

Pri delu mora biti elektromonter zbran, vesten pri upoštevanju varnostnih predpisov in sposoben za odgovorno opravljanje delovnih nalog.

Nevarnosti pri delu so precejšnje, najpogosteje pa pride do poškodb pri delu zaradi padca iz višine ali zdrsa in ne zaradi udara električne energije.

Pozimi pogosto pride do zvinov in zlomov, velikokrat pride tudi do prehladov in viroznih obolenj.

Poleti ga ogrožajo vročina, sevanje sonca in nevihte.

Poškodbe z elektriko so redke, saj delu z njo namenijo posebno pozornost, poleg tega upoštevajo številne varnostne predpise in ukrepe. Podvržen je tudi elektromagnetnim sevanjem (npr. v razdelilnih transformatorskih postajah), vendar so škodljiva samo v primeru, če bi se predolgo zadrževal v območju sevanja.

Delovno področje in razmere dela

Elektromonter se lahko zaposli na področjih, kjer so dela povezana z visokonapetostno električno energijo, elektroenergetiko in elektroinštalacijami. Dela lahko na elektroservisih in v zasebnih podjetjih, ki delujejo na področju elektrike.

Delo večinoma poteka na terenu, kjer skrbi za električna omrežja, da nemoteno delujejo, da se posodabljajo in nadgrajujejo. Delavci so ločeni na skupine rednega vzdrževanja, kjer se izvajajo pregledi transformatorskih postaj, daljnovodov in kablovodov.

Skupina investicijskega vzdrževanja izvaja večje rekonstrukcije in novogradnje električnega omrežja, skupina konzuma pa je zadolžena za to, da pride električna energija do potrošnika. Pregledujejo, popisujejo in menjajo električne števce. To delo je fizično manj naporno.

Če pride do večjih izpadov električne energije, kjer delo poteka tudi 16 ur na dan, morajo imeti elektromonterji vsaj 8 ur počitka.