Dimnikar čisti dimnike vseh vrst, kurilne naprave in centralna kurišča in s tem izvaja ukrepe za varnost pred požarom.

dimnikar

Delovni postopki

Včasih je bilo delo dimnikarja precej težavno, zato so se le redki odločili za ta poklic. Danes pa di dimnikar olajša dela z raznimi pripomočki in orodji. Na tem področju je strokovno podkovan, s svojim znanjem pa sodeluje pri plinifikaciji, postavitvi kurilnih naprav in dimnikov, poleg tega nadzira pravilno delovanje dimnikov, kurilnih naprav in različnih kurišč. S čiščenjem in z odstranjevanjem smolnatih površin skrbi ta požarno varnost, poleg tega prispeva k bolj čistemu okolju.

Čisti, ometa vse vrste kurilnih naprav, odprtih ognjišč, različnih peči in kotlov.

Delovni pripomočki

Pri svojem delu uporablja številna orodja, pripomočke in zaščitna sredstva. Poleg ročnih orodji ima pri sebi merilne naprave za ugotavljanje moči podpiha, aparate za izžiganje, naprave za odkrivanje napak pri dimniku, naprave za oblaganje dimnikov in prebijanje dimniških sten ter naprave za ugotavljanje sajavosti.

Vse pripomočke mora primerno in strokovno vzdrževati. Pri delu lahko uporablja tudi pesek, apno, glino, širit, petrolej, nafto in butan. Vse kar opazi si zapiše in grafično prikaže tehnične ter gradbene napake. Izračuna lahko zmogljivost ogrevanja prostora.

Če je delo strokovno opravljeno, to dokazuje pravilno delovanje peči, različnih kurišč in dimnikov.

Na kaj mora biti pozoren?

Dimnikar bi naj bil prijazen do ljudi, ima smisel za red in natančnost.

Njegovo delo je precej povezan z raznimi nevarnostmi, od padca z višine do poškodb rok in nog. Zaradi različnih vremenskih razmer in nenehnega stika s sajami, dimom in plini je to delo škodljivo zdravju. Z natančnim in opreznim ravnanjem ter poznavanjem in upoštevanjem varstva pri delu, nošenju zaščitnih sredstev, se nevarnostim lahko tudi izogne.

Delovno področje in razmere dela

Delo dimnikarja je terensko, dela na strehah, v stavbah, dimnikih, dimnih kanalih in na tovarniških dimnikih. Preden prične z delom, mora pripraviti material za izžiganje saj ter material za mazanje glinastih peči in oblaganje smolnatih površin dimovodov.

Pravilno ugotovi podpih in morebitno navzočnost ogljikovega dioksida v dimnih kanalih ter stanovanjskih prostorih, odkriva morebitne vzroke za nepravilno odvajanje dima in plinov.

Dimnikarjeve osnovne naloge so varstvo pred požarom, varstvo ljudi pred zadušitvami in zastrupitvijo, varčevanje z energijo in varstvo zraka pred onesnaženjem. Vključeni so v splošno prizadevanje za zmanjševanje tovrstnega onesnaženja okolja, saj kurišča veljajo za ene izmed največjih onesnaževalcev okolja.

Dela v zaprtih prostorih in na prostem, kjer je izpostavljen vremenskim vplivom. Dela stoje, čepe, kleče, z rokami, včasih tudi pleza.