Delovodja gradbišča je prisoten na gradbiščih kjer poteka delo na visokih gradnjah, kot so hiše, stavbe, bloki in drugi objekti ali na nizkih gradnjah, kjer gradijo ceste, železnice, kanalizacije in vodovode.

Skrbi, da delo nemoteno poteka.

vodja gradbisca 1

Delovni postopki

Njegovo delo je različno, odvisno je od tega na katerem področju gradbeništva je zaposlen. Na gradbišču skrbi za nemoten potek dela in sledi poteku gradbenih del od samega začetka naročila gradnje pa vse do izgradnje. Delovodja vodi gradbince, voznike tovornjakov za dostavo in odvoz materiala, delavce na strojih za težko in lahko gradbeno mehanizacijo.

Sodeluje z geodeti, gradbenimi inženirji in gradbenimi inšpektorji.

Pred začetkom preveri projektno dokumentacijo, načrt za gradnjo in dovoljenje, ki so ga dobili. Pomembna je dobra organizacija gradbišča, od nabave in dostave materiala, organizacija strojev in delavcev, poleg vsega mora izdelati terminski plan za posamezna dela.

Pred pričetkom del, vsak dan pregleda gradbišče in skrbi za to, da se vse izvaja v skladu s projektno dokumentacijo.

Vsak dan mora tudi izpolniti gradbeni dnevnik, kjer vpisuje operativno število delavcev, strojev in vrsto dela, ki bo potekalo tisti dan.

Enkrat tedensko ima sestanek z gradbinci, kjer rešujejo morebitne težave, ki so povezano s samo gradnjo objekta. Mesečno odda poročilo in terminske ter finančne plane, poleg tega obračunava ure delavcev ter dobavo, dostavo in odvoz materiala.

Delovni pripomočki

Pomembni dokumenti, ki jih delovodja uporablja, so lokacijska prijava gradbišča, gradbeno dovoljenje, gradbeni dnevnik, obračunska knjiga, projektna tehnična dokumentacija ter načrti.

Njegova osebna oprema so rokavice, zaščitna čelada in rokavice, škornji, telovnik, palerina, telovnik z odsevniki in svetilka za tunele.

Uporablja lahko različne stroje, električna in druga orodja, vozičke…

Na kaj mora biti pozoren?

Delovodja gradbišča mora imeti organizacijske sposobnosti in sposobnost vodenja skupine ljudi, ima dobre komunikacijske sposobnosti, poleg tega mora biti iznajdljiv in prilagodljiv, saj se z vsako gradnjo spreminjajo pogoji dela.

Njegovo delo lahko poteka na višini, globini, v tunelih in v bližini delovnih strojev, zato mora biti res pazljiv. Uporabljati mora zaščitna očala in čelado, rokavice, delovno obleko ter čevlje. V tunelu mu grozi nevarnost, da se usipa pesek in ga zasuje, pri gradnji plinovodov pa obstaja možnost eksplozije.

Delovno področje in razmere dela

Dela na lahko na visokih ali nizkih gradnjah, opravke ima lahko z novogradnjami ali pa s popravili starih objektov. Poleg tega skrbi tudi za organizacijska dela pri rušenju starih in dotrajanih objektov.

Delo poteka v vseh vremenskih razmerah, torej je lahko izpostavljen vročini, mrazu, dežju, vetru, prepihu, prahu in različnim kemikalijam, zato mora biti temu primerno oblečen in zaščiten.

Delovni čas je gibljiv, odvisen od posameznega podjetja, zaradi kratkih rokov lahko dela tudi ponoči in med vikendi.