Industrijski cevar pripravlja, obdeluje, vari in montira cevni in cevne priključke v delovni skupini, kjer sodelujeta še pomočnik in varilec.

cevar

Delovni postopki

Delo cevarja se začne z načrtovanjem cevovoda, ki ga postavi s pripravo in obdelavo cevi, pri čemer meri, zarisujem reže, brusi in vrta različne cevne elemente in dele, ki jih nato spaja z varjenjem in sestavi. Vse mora biti po skladu s tehnično dokumentacijo.

Delovni pripomočki

Cevar pri delu naprej dobro preuči osnovni načrt in v skladu z njim izbere kako bo delovni postopek potekal. Pri delu uporablja različne vrste cevi in cevnih priključkov, razna orodja, stroje in priprave za merjenje, zarisovanje, rezanje, brušenje, vrtanje in varjenje.

Na kaj mora biti pozoren?

Cilj cevarja je, da zagotovi nov ali prenovljen cevovodni sistem, ki je namenjen potrošniku ali pa za potrebe proizvodnje. Delo mora biti kakovostno opravljeno.

Ko cevar zaključi izobraževanj in usposabljanje, mora ves čas spremljati novosti v stroki in pridobivati razne izkušnje, saj šele po več letih dela postane dovolj izkušen, da opravlja tudi bolj zahtevne delovne naloge.

Poškodbe lahko nastanejo pri varjenju, rezanju, brušenju in vrtanju, seveda pa se jim lahko izogne, če upošteva navodila varstva pri delu. Pri delu mora uporabljati tudi zaščitno opremo, kot so delovna oblačila, zaščitni čevlji, čelado in zaščitna očala.

Cevar dela v skupini, zato mora biti pazljiv tudi, ko gre za njegove sodelavce in jih opozori ob morebitni nevarnosti.

Delovno področje in razmere dela

Njegovo delovno področje zajema pripravo cevi in cevnih priključkov, obdelavo, sestavo, spajanje in montažo cevovoda ter zaščita proti koroziji.

Cevarjevo delo je predvsem terensko, lahko je v zaprtih prostorih ali na prostem. Večino časa dela stoje, večkrat menja položaj telesa, se prepogiba, včasih pa dela tudi na višjih mestih. Dela lahko sami ali pa v skupinah. Delo poteka na površini, pod zemljo, v stavbah in delavnicah, elektrarnah, ladjedelnicah…